Indledning
I vores rapport har vi valgt at arbejde med fagene international økonomi A og Engelsk A. Det overordnede emne i vores rapport er bærdygtighed, hvor vi har valgt at gå i dybden med den bæredygtige produktion af elbiler, især hos Tesla.

Vi vil gå i dybden med hvordan et batteri til en elbil produceres og dets levetid. Vi vil også have fokus på hvor miljøvenlige elbiler egentlig er.

Til sidst i vores diskussion vil vi komme ind på en tale fra USA's præsident, Joe Biden, og hvad han vil gøre ved denne her mindre miljøkrise i USA.

Vi vil også komme ind på hvad den grønne omstilling betyder for den individuelle borger, samt hvilken en betydning den grønne omstilling har for den amerikanske økonomi.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Metodeovervejelser (Chris)

Redegørelse
- Redegørelse for produktionen af elbiler, herunder batteri produktionen, samt hvor stor en udledning af CO2 der går til at lave en elbil
- Produktionen af elbiler
- Chris
- Yannick
- CO2 udslip ved elbil produktionen (Yannick)

Analyse
- Analyse Teslas forsyningskæde, herunder batteriet fra start til slut, samt hvor de andre eksterne dele til en Tesla kommer fra.
- Teslas Forsyningskæde og andre eksterne dele til en Tesla. (Yannick)
- Batteri fra start til slut (Chris)

Diskussion
- Diskussion af USA’s valg af at omlægge bil produktionen fra diesel/benzin biler til elbiler, samt hvilken betydning det vil have på den individuelle borger i USA og hvilken indflydelse det vil have for USA’s økonomi.
- Omlægning af bilproduktionen (Chris)
- Patos
- Betydning for den individuelle borger (Yannick)
- Betydning for USA’s økonomi (Chris)
- Konklusion (Yannick)
- Litteraturliste

Bilag
- Bilag 1:
- Bilag 2:
- Bilag 3:
- Bilag 4:
- Bilag 5:
- Bilag 6:

Uddrag
Produktionen af elbiler
Den grundlæggende forskel mellem den konventionelle bil og elbiler er at processen til at omdanne den potentielle energi, eller den lagrede energi, til en bevægelses energi.

I konventionelle biler lagres energien i en kemisk form, og frigives gennem en kemisk reaktion inde i motoren. Elbiler har også en kemisk lagret energi.

Dog frigives den elektrokemisk uden nogen form for forbrænding på grund af lithium-ion-batterier.

Det betyder at der ikke forbrændes brændstof og derfor ingen luftforurening gennem CO2, som sker under kørslen. Så betyder det at elbiler er grønnere?

Chris - Produktionen med at lave en bil starter først med at råmaterialer udvindes, hvor de derefter raffineres og herefter bliver transporteret til at blive fremstillet til flere dele som skal samles for at man kan producere selve bilen.

Produktionen til at fremstille konventionelle biler og elbiler er nogenlunde den samme. Dog er elbiler til sidst dem som genererer mere kulstofemissioner.

Grunden til dette er at elbiler holder energien i store batterier som har høje miljøomkostninger.

Batterierne er nemlig lavet af sjældne jordarters elementer (REE) som lithium, nikkel, kobolt eller grafit, som man kun kan finde under jordens overflade. Derfor er elbiler meget afhængige af minedrift med meget forurenende processer.

Batteriproduktionen
Yannick - Lithium er en vigtig del når man skal lave batterier til elbiler.

Analytikere og eksperter mener, at der er en potentiel mangel på den globale mine kapacitet, der kræves for at få fat på de mineraler, der er nødvendige for at fremstille nok batterier til at imødekomme den forventede efterspørgsel til elbilerne.

Prisen på lithium havde en voldsom stigning fra 2015 til 2018, hvor det i 2015 kostede 182$ per ton og i 2018 kostede det 296$ per ton. Dog er prisen faldet lidt igen i 2019, hvor det kostede 200$ per ton.

Dog er det helt store problem ved brug af lithium er at der er meget CO2 udslip fra minerne.

Stigningen i lithium minedrift har sin egne miljøproblemer. De nuværende former af udvinding kræver store mængder energi, til lithium udvundet fra sten, og vand som bruges til udvinding af lithium fra saltlage.

Der er også andre problemer i minerne, så som børnearbejde og vanskeligheder med menneskerettigheder. Det er et problem, da det netop er i strid med FN’s verdensmål.

CO2 udslip ved elbil produktionen (Yannick)
I en standard elbil på 75 kWh er der 7500 gram lithium i batteriet. Der bliver her brugt mellem 2 millioner, og 400 liter vand pr. kilo lithium.

Der bliver pumpet rigtig meget saltlage fra undergrunden i Atacama Ørkenen i Chile. Tilsammen pumper Det chilenske SQM og amerikanske Albemarle omkring 2000 liter saltvand op i sekundet, hvilket er omkring 1209 millioner om ugen

og mere end 63 milliarder liter saltvand om året. Det amerikanske mineselskab Albemarle har selv angivet at deres laveste tal er på 400 liter vand per kilo lithium.

Forskere mener at deres beregninger mener dog at det er mere realistisk at der går flere millioner liter vand, end de 400 liter som Albemarle har angivet.

Albemarle er en af de virksomheder som leverer lithium til de batterier som Tesla bruger i deres elbiler.

Produktionen af et enkelt batteri med en rækkevidde på 40 kWh (f.eks. Nissan Leaf) og 100 kWh (f.eks. Tesla) udleder henholdsvis 2920 kg og 7300 kg CO2.

Selvom det saltvand som bliver brugt til udvinding af lithium ikke kan drikkes, har det stor betydning for Atacamaørkenens miljø og vandressourcer.

Vandet som fordamper forsvinder ud af ørkenens vandkredsløb, og det er en stor del af vandet fra et område hvor lokalbefolkningen allerede lider af mangel på vand .