Indledning
I Denne rapport vil der være fokus på grøn og bæredygtig energi inden for bilbranchen, da det er en af de hurtigst udviklende brancher i verden.

Rapporten vil belyse, hvordan virksomheden Tesla har formået at få succes på elbilsmarkedet med deres elbiler.

Derudover vil der også blive lagt vægt på, hvordan Tesla forholder sig til FN’s 17 verdensmål, med specielt fokus på bæredygtigheden af deres produktion af biler.

Tesla er derudover en meget interessant bilfabrikant da de er meget innovative og har tænkt ud af boksen fra starten af.

For at blive klogere på Tesla Denmarks interne situation analyserer jeg deres CSR arbejde med henblik på fremtidige strategiske muligheder på det danske marked.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 4
Besvarelse 5
Reklameanalyse 6
Konklusion 7
Litteratur- og kildefortegnelse 8

Uddrag
I denne opgave vil der især blive gjort brug af Intern Data. Samt den kvantitative metode ved anvendelsen af såkaldte hårde data, der omfatter statistisk datamateriale altså diagrammer, tabeller eller grafer disse er lavet på præcise optællinger, dog kan der være en vis usikkerhed, da der skal tages højde for højde for hvor mange og hvem, der er adspurgt i undersøgelsen.

Der vil også blive gjort brug af Den kvalitative metode, det såkaldte bløde data, dette vil være i form af interviews og en reklame fra Tesla, som jeg vil analysere på.

Det er dog meget vigtigt at være kildekritisk, da en reklame eller et interview kan være meget manipulerende.