Indholdsfortegnelse
Osmose i pomfritter
- Formål
- Teori
- Udførelse
- Resultater
- Fejlkilder
- Diskussion
- Opsummering/ konklusion
- Bilag

Salt i chips
- Formål
- Teori
- Udførelse
- Resultater
- Fejlkilder
- Diskussion
- Opsummering/ konklusion

Uddrag
Diffusion er en spredning af molekyler fra høj til lav koncentration. De spreder sig så der er lige koncentration over det hele.

Osmose er den process, når H2O transporterer sig på tværs af cellemembranen. Det er ikke en energikrævende transport. Fra høj koncentration af vand til lav koncentration af vand.

Cellemembran er en organel i cellen der adskiller det indre af en celle fra omgivelserne.
Salt

Salt er en kemisk forbindelse (ionforbindelse) med metallet Natrium og ikke-metallet Chlorid.

Hypotese
Salten kan suge vandet ud, så derudfra kan vi have en hypotese, at det glas med mest salt, vil have resultatet af at den vil veje mindre, og blive blødere, da saltet har taget alt vandet fra kartoflen.

---

Fremgangsmåde:
1. Knus ca. 4 g chips i en morter.

2. vej i en vejebåd ca. 2,5 g af de knuste chips.

3. De afvejede knuste chips overføres til et tørt bægerglas

4. ved hjælp af et måleglas opmåles 25 ml demineraliseret vand og tilsættes i bægerglasset med chips. det skal røres godt sammen i ca. 30 sek.

5. Opløsningen filtreres gennem glasuld i tragt ned i en konisk kolbe, så ”chips massen” filtreres fra.

6. Start med at titrere på prøverne med kendt koncentration:

7. I hvert af de 5 glas kommes præcis 1 ml af en af prøverne med kendt koncentration. Brug en ren sprøjte og sørg for ikke at bruge samme sprøjte til vandprøver og sølvnitrat.

8. Tilsæt 2-3 dråber indikator til hvert glas

9. Fyld nu sprøjten til sølvnitrat helt op til 1 ml.

10. Dryp sølvnitrat i det første glas (med lavest koncentration) indtil indikatoren skifter farve – husk at ryste forsigtigt undervejs; prøven skal forblive lyserød før i stopper titreringen. Aflæs præcist på sprøjten, hvor meget sølvnitrat I har tilsat – skriv det ind i

11. Gentag med de andre 4 prøver – der skal nok bruges mere end 1 ml sølvnitrat til prøverne med høje saltkoncentrationer.

Når I har titreret alle 5 prøver, hælder I alt væske i den fælles kolbe til flydende affald. Herefter vasker I kolberne og gentager forsøget med chips-prøven. Væsken fra chips-titreringen skal også i den fælles kolbe til flydende affald