Problemformulering
ad har Tesla gjort for at forbedre deres bæredygtighed?

Jeg vil redegøre for Tesla ́s konkrete gøremål for at blive mere bæredygtige og give en kort karakteristik af virksomhedens idegrundlag.

Herefter vil jeg analysere, hvilket klimaaftryk Tesla sætter på nuværende tidspunkt, og hvordan deres initiativer løser klimaudfordringen. Min analyse vil have særligt fokus på Tesla ́s CSR, samt deres forhold til FN’s 17 verdensmål.

Afslutningsvis vil jeg diskutere, om en virksomhed som Tesla påvirkes positivt af den øgede efterspørgsel på bæredygtige produkter.

Dette vil jeg implementere, ved hjælp af artikler om Danskernes interesse i bæredygtighed, med særligt fokus på bilbranchen.

Dertil vil jeg tilføje en reklameanalyse med fokus på Tesla`s promovering af bilbranchens grønne omstilling.

Indledning
I Denne rapport vil der være fokus på grøn og bæredygtig energi inden for bilbranchen, da det er en af de hurtigst udviklende brancher i verden.

Rapporten vil belyse, hvordan virksomheden Tesla har formået at få succes på elbilsmarkedet med deres elbiler.

Derudover vil der også blive lagt vægt på, hvordan Tesla forholder sig til FN’s 17 verdensmål, med specielt fokus på bæredygtigheden af deres produktion af biler.

Tesla er derudover en meget interessant bilfabrikant da de er meget innovative og har tænkt ud af boksen fra starten af.

For at blive klogere på Tesla Denmarks interne situation analyserer jeg deres CSR arbejde med henblik på fremtidige strategiske muligheder på det danske marked.

jeg vil derefter se på virksomhedens forhold til FN’s verdensmål der belyser relevante punkter i forhold til bæredygtigheden ved produktionen af elbiler.

Afslutningsvis vil jeg lave en reklameanalyse af en Tesla reklame, dog laver Tesla ikke selv reklamer, men bruger word of mouth, for at få omtale, så jeg kommer til at analysere en reklame lavet af en fan .

Hertil vil jeg diskutere om Tesla er påvirket positivt af den øgede efterspørgsel efter bæredygtighed.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse.................................................2
Indledning ............................................................. 3
Problemformulering ........................................... 3
Metode................................................................. 4
Besvarelse............................................................... 5
Reklameanalyse ................................................................... 6
Konklusion.................................................................................8
Litteratur- og kildefortegnelse................................................................8

Uddrag
I denne opgave er det et tværfagligt forløb med det humanistiske fag Dansk og det økonomiske fag Virksomhedsøkonomi.

Dansk er et humanistisk fag, som gør brug af metoderne inden for humaniora, altså menneskeskabte værker.

I min besvarelse vil der blive gjort brug af en reklame analyse, og dermed også en kommunikationsanalyse, dertil vil jeg også tilføje en omstrukturering eller ændring på promotion strategien i deres reklamer.

Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, med særligt fokus på en virksomheds færden, i en international verden præget af markedsøkonomi.

Der er her meget fokus bæredygtighed i en virksomhed, og det at kunne skabe et overskud, samtidig med at opretholde ”liv”.

Virksomhedsøkonomier et fag sammensat af en lang række forskellige stofområder, i denne besvarelse vil der være et særligt fokus på Corporate Social Responsibility (CSR).

Den centrale metode i økonomiske fag er indsamling og behandling af pålidelig empiri. Empirien består af informationer og data om økonomiske forhold fra artikler, statistikker, interne data fra virksomheder.
I denne opgave vil der især blive gjort brug af Intern Data.

Samt den kvantitative metode ved anvendelsen af såkaldte hårde data, der omfatter statistisk datamateriale altså diagrammer, tabeller eller grafer disse er lavet på præcise optællinger, dog kan der være en vis usikkerhed, da der skal tages højde for højde for hvor mange og hvem, der er adspurgt i undersøgelsen.

Der vil også blive gjort brug af Den kvalitative metode, det såkaldte bløde data, dette vil være i form af interviews og en reklame fra Tesla, som jeg vil analysere på.

Det er dog meget vigtigt at være kildekritisk, da en reklame eller et interview kan være meget manipulerende.

Under min informationssøgning er det vigtigt at forholde sig kildekritisk, da man ved første øjekast ikke kan stole på en artikel, det er derfor vigtigt at undersøge og vurdere informationskildens troværdighed.