Indholdsfortegnelse
1. Beskriv kort virksomheden (20%):
1.1. Lav en ultrakort karakteristik af virksomheden.
1.2. Redegør for virksomhedens interne forhold.
1.3. Redegør for virksomhedens eksterne forhold.
1.4. Redegør for virksomhedens strategiske forhold.

2. Vurder og analyser virksomhedens målgruppe i Danmark (40%):
2.1. Vælg et specifikt produkt fra virksomhedens sortiment som resten af opgaven tager udgangspunkt i.
2.2. Redegør for markedet med en markedskarakteristik på det danske marked. Kom ind på konsumentenheder, hvem kan (teknisk, fysisk og økonomisk) anvende produktet.
2.3. Lav en liste over relevante segmenteringsvariable. Ved hver variabel vurderes hvorledes forbruget varieres. Husk især de psykografiske variable. (minimum 10 variable)
2.4. Vælg de vigtigste segmenteringsvariable ud (2-3). Og opdel markedet i segmenter (segmenteringsmatrix).
2.5. Foretag en vurdering af segmenterne (SMOK) og udvælg det eller de mest attraktive segmenter som virksomhedens målgruppe.
2.6. Vurder virksomhedens målgruppestrategi.

3. Vurder den fundne målgruppes psykologiske forhold (10%):
3.1. Behovsdækning
3.2. Købemotiver

4. Vurder den fundne målgruppens købsadfærd (30%):
4.1. Deltagere i købsbeslutningen (købsroller)
4.2. Købstype eller købsadfærdstype
4.3. Købsbeslutningsprocessen
4.4. Andre købsadfærds begreber

5. Afsluttende opsamles de vigtigste emner i en kort summerende beskrivelse af virksomheden og dens målgruppe. Her må kun medtages emner som er bearbejdet i spørgsmål 1 – 4.

Uddrag
Den danske regering indførte i 2016, at sætte registreringsafgift på elbiler. Indførelsen skulle ske gradvist med henholdsvis: 20% i 2016, 40% i 2017, 65% i 2018, 90% i 2019 og til sidst 100 i 2020.

Dette var et dobbeltmoralsk tiltag, da det går imod deres egne samfundsøkonomiske mål, som handler om at tage hensyn til miljøet. Denne indførelse havde også stor betydning for salget af elbiler, og salget i dag står nærmest stille. Men i 2018 kom regeringen med et nyt forslag, fordi klimaforandringerne er værre end forventet.

Regeringen valgte derfor at følge nabolandet Norge og komme med et udspil, hvor de vil fjerne afgiften på elbiler, som koster under 400.000 kr. Dette betyder, at bla. Teslas Model 3, vil blive afgiftsfri, og derfor er der stor sandsynlighed for, at salget af elbiler vil komme tilbage.

Økonomiske forhold:
Danskerne er begyndt at tjene flere penge, og dermed er der også større mulighed for at få afsat bilerne. Samtidigt med den nye reform, der fjerner afgiften på elbiler der koster under 400.000 kr., vil der nu være en bil til både middelklassen og overklassen, hvilket har stor betydning for de økonomiske forhold.

De sociale og kulturelle forhold:

Det har i dag fået større betydning for danskerne at køre i nye biler. Danskerne køber flere nye biler, har vi også fundet ud, at danskerne er omstillingsparate, da de inden registreringsafgiften købte 3300 elbiler på blot 1 år.

Det vil altså sige, at Tesla i Danmark rammer de sociale forhold via deres luksuriøse design og teknologi, samtidigt med at de følger de kulturelle forhold, der omhandler miljøet.

De teknologiske forhold:
Vi har fundet ud at Tesla sætter stor fokus på udvikling af deres teknologi. Samtidig har Tesla også valgt, at alle deres biler kan opdateres gratis, så de hele tiden bliver holdt “up to date”.

Derfor er de på niveau, og endda på flere punkter bedre end deres konkurrenter, når det handler om teknologi. Deres batterier er bedre end konkurrenternes, og deres selvkørende teknologi slår dem også.

Dog havde Henrik Fisker patent på sit batteri der kunne køre 600-800 km på en opladning, samtidigt med at det kunne lades op på 1 sekund, hvis man havde den rette energi, men det er dog stadig ikke bevist.

Teslas teknologi er miljøorienteret og meget langtids synet. Deres bilsalg er endnu ikke på niveau med brændstof konkurrenterne, men i og med at flere lande vil stoppe salget af brændstof bilerne, er der ingen tvivl om, at Tesla vil overtage en stor markedsandel.