Indholdsfortegnelse
1. Ud fra artiklen skal du bestemme hvad der har indflydelse på købsadfærden ved køb af rejser (1/2 side)

2. Ud fra artiklen skal du analysere rejseselskabernes segmentering. Herunder hvilke variable der ligger bag segmenteringen. Kendte segmenteringsmodeller skal indgå i segmenteringen. (op til 1 side)

3. Vurder ud fra SMOK hvorvidt målgruppen i artiklen er egnet for udbyderne af rejser (½ side)

4. Diskuter følgende udsagn: Rejsebureauernes satsning på singlerejser er et udtryk for markedsudvikling (6-12 linjer)

Uddrag
Singlerejser har i mange år ikke været et begreb folk var bekendt med, og markedet for singlerejser har derfor ikke været stort.

Markedet har dog de seneste år oplevet vækst og er fra 2013 til 2015 steget med 50%. Denne udvikling skyldes især at en stigende grad af den voksne befolkning bor alene, samt en større accept i samfundet om det at være single.

Det førhen tabubelagte begreb single er i større grad blevet normen, og rejsebureauerne oplever derfor større interesse for markedet. Markedet for singlerejser er dog noget anderledes end markedet for normale ferierejser.

På singlerejser forsøger konsumenterne nemlig primært at få dækket det sociale behov. Dette skyldes at det som single ofte kan være ensomt at rejse alene.

Konsumenterne ønsker derfor flere sociale aktiviteter og tilbud, hvor man kan møde og opleve flere af de medrejsende, og på den måde føle at være en del af et fælleskab.

Her er det også vigtigt at singlerne ikke er omringet af par dagen lang, da dette kan medvirke til en større følelse af at være unormal. I takt med det sociale behov spiller det en væsentlig rolle hvilken livscyklus konsumenterne er i.

Behovene for en ældre single herre og en mor med to børn er forskellige, hvilket spiller en stor rolle for konsumenternes købsadfærd.

For den ældre herre er behovet for socialt samvær i form af venner måske mere relevant, hvor det for en single mor gælder om at være et sted med andre single forældre i håb om at finde en partner.

Desuden spiller rådighedsbeløbet en væsentlig rolle for den single mor, da hun som oftest ikke har de samme midler, som andre familier.

Her er det vigtigt at børnene får en oplevelse af, at være på en normal ferie som alle andre, og ikke føle at de er nødt til at gå på kompromis.