Indholdsfortegnelse
1. Hvad betyder Konsumentmarkedet?
2. Hvad kan en virksomhed bruge viden om kundernes købsadfærd til?
3. Forklar SOR-modellen med dine egne ord.
4. I faget Afsætning skelner vi mellem 4 forskellige købsadfærdstyper – hvilke? For hver købsadfærdstype skal du give et eksempel på et produkt, der er typisk for denne købsadfærdstype (ikke de samme eksempler som bogen giver).

1. Kompleks adfærd
2. Variationssøgende adfærd
3. Adfærd rettet mod en acceptabel løsning
4. Rutinebetonet adfærd
5. Forklar hvordan Figur 10.4 er bygget op, og hvad den viser
6. Hvad er vanekøb, overvejelseskøb og impulskøb?
7. Beslutningsprocessen – også omtalt som Købsbeslutningsprocessen – har 5 faser. Forklar med dine egne ord hver af de 5 faser.
- Problemkendelse
- Informationssøgende:
- Involvering i produkt:
- Nytte af information
- Vurdering af alternativer:
- Købsbeslutning:
- Efterkøbsaffærd:
8. Hvad tror du, at en virksomhed kan bruge viden om kundernes Beslutningsproces til?
9. Læs følgende lille historie, og afgør hvem der har hvilke købsroller:
10. Hvad viser figur 10.11 – er det noget du kan kende hjemmefra?

Uddrag
1. Hvad betyder Konsumentmarkedet?
Det forstås på den måde at det er alle de personer og husstande

der efterspøger produkter og serviceydelser til eget forbrug, konsument er en forbruger. Og det betegnes som B2C Market, som betyder business to consumer Market.

2. Hvad kan en virksomhed bruge viden om kundernes købsadfærd til?

Købsadfærd er forbrugerens handlemåde i forbindelse med et køb. Det giver et indblik i forbrugeren adfærd, og det giver virksomheden en chance for at påvirke og forudse forbrugerens handlinger.

---

Den komplekse adfærd indeholder et overvejelseskøb, fordi man netop har en høj involveringsgrad som menes med, at forbrugerne mener, at der er stor forskel mellem mærkerne.

Der vil for det meste være tale om et dyrt køb, hvilket også menes med, at der er tale om et overvejelseskøb. Der er tale om et produkt, som man ikke bare sådan lige går ud og køber, hvilket betyder, at man tager sig god tid til beslutningsprocessen

ind man beslutter sig for at købe produktet. Ofte i disse situationer, for man en ofte en del information, med til overbevisning gom man skal købe produktet. Og hermed en hel del service.

---

Købsadfærdstypen, der er rettet mod en acceptabel løsning, indeholder, at forbrugeren har en høj involveringsgrad, der fremstår dog en lille forskel mellem de forskellige markedsføres produkter.

Lige såsom ved den komplekse adfærd er der tale om overvejelseskøb, men forbrugeren oplever oftest, at det er svært at se forskellen mellem de forskellige udbydere.

Derfor vil man stadig få information i forbindelse med købet, men denne proces vil mere og mere være for at finde en eller anden forskel mellem de forskellige mærker. Men når de så er fundet, vil man være klar til at tage en beslutning.

Eksempler på produkter, der typisk er underlagt en adfærd der er rettet mod en acceptabel løsning; kreditforening og bank er produkter, som man ser nærmere på.

Forbrugere har oftest svært ved at se forskel på hvad de forskellige virksomheder kan tilbyde dem, fordi de minder så meget om hinanden.