Producentmarkedet & Konsumentmarkedet | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1: Hvad er producentmarkedet og hvordan adskiller producentmarkedet sig fra konsumentmarkedet?

Spørgsmål 2: Hvorfor kan man ikke bruge Maslows behovspyramide på producentmarkedet?

Spørgsmål 3: Hvor mange delmarkeder finder der på producentmarkedet? Nævn de 3 delmarkeder

Spørgsmål 4: Forklar forskellen på de 3 delmarkeder i forhold til købsadfærd- brug buy-grid modellen (se side 268).

Spørgsmål 5: Nævn nogle af de vigtigste valgkriterier på producentmarkedet (når virksomheder skal købe)

Spørgsmål 6: Forklar hvorfor der kan være forskelle i valgkriterier i forhold til de forskellige delmarkeder.

Spørgsmål 7: Hvad er et købscenter? Redegør for de forskellige elementer i købscenter

Spørgsmål 8: Hvad svarer købscenter til når man analyserer købsadfærd på konsumentmarkedet?

Uddrag
Spørgsmål 1: Hvad er producentmarkedet og hvordan adskiller producentmarkedet sig fra konsumentmarkedet?

Producentmarkedet er B2B-markedet; dvs. Business to Business Market.
Det er markedet hvor virksomheder handler med hinanden - de handler med andre virksomheder.

Konsumentmarkedet er B2C-markedet; Business to Consumer Market.
B2C markedet består af private personer dvs. enkelte personer eller husstande som køber produkter eller serviceydelser til eget forbrug.

Spørgsmål 2: Hvorfor kan man ikke bruge Maslows behovspyramide på producentmarkedet?

Man kan ikke bruge Maslows behovspyramide på producentmarkedet, da den bliver brugt af virksomheder til at se i forbrugernes adfærd dvs.

den bliver brugt på B2C-markedet. Det giver virksomheden mulighed for at påvirke denne adfærd og forudse forbrugernes handlinger.

Spørgsmål 3: Hvor mange delmarkeder finder der på producentmarkedet? Nævn de 3 delmarkeder

Der er 3 delmarkeder - det industrielle, det offentlige og mellemhandlermarkedet.

Det industrielle marked:
Når virksomheder sælger produkter som på en eller anden måde indgår i en videre produktion i andre virksomheder, befinder sig på det industrielle marked.

På det industrielle marked foregår handel med råvarer, komponenter, hjælpestoffer og halvfabrikata.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu