Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1: Hvad er producentmarkedet og hvordan adskiller producentmarkedet sig fra konsumentmarkedet?

Spørgsmål 2: Hvorfor kan man ikke bruge Maslows behovspyramide på producentmarkedet?

Spørgsmål 3: Hvor mange delmarkeder finder der på producentmarkedet? Nævn de 3 delmarkeder

Spørgsmål 4: Forklar forskellen på de 3 delmarkeder i forhold til købsadfærd- brug buy-grid modellen (se side 268).

Spørgsmål 5: Nævn nogle af de vigtigste valgkriterier på producentmarkedet (når virksomheder skal købe)

Spørgsmål 6: Forklar hvorfor der kan være forskelle i valgkriterier i forhold til de forskellige delmarkeder.

Spørgsmål 7: Hvad er et købscenter? Redegør for de forskellige elementer i købscenter

Spørgsmål 8: Hvad svarer købscenter til når man analyserer købsadfærd på konsumentmarkedet?

Uddrag
Spørgsmål 1: Hvad er producentmarkedet og hvordan adskiller producentmarkedet sig fra konsumentmarkedet?

Producentmarkedet er B2B-markedet; dvs. Business to Business Market.
Det er markedet hvor virksomheder handler med hinanden - de handler med andre virksomheder.

Konsumentmarkedet er B2C-markedet; Business to Consumer Market.
B2C markedet består af private personer dvs. enkelte personer eller husstande som køber produkter eller serviceydelser til eget forbrug.

Spørgsmål 2: Hvorfor kan man ikke bruge Maslows behovspyramide på producentmarkedet?

Man kan ikke bruge Maslows behovspyramide på producentmarkedet, da den bliver brugt af virksomheder til at se i forbrugernes adfærd dvs.

den bliver brugt på B2C-markedet. Det giver virksomheden mulighed for at påvirke denne adfærd og forudse forbrugernes handlinger.

Spørgsmål 3: Hvor mange delmarkeder finder der på producentmarkedet? Nævn de 3 delmarkeder

Der er 3 delmarkeder - det industrielle, det offentlige og mellemhandlermarkedet.

Det industrielle marked:
Når virksomheder sælger produkter som på en eller anden måde indgår i en videre produktion i andre virksomheder, befinder sig på det industrielle marked.

På det industrielle marked foregår handel med råvarer, komponenter, hjælpestoffer og halvfabrikata.