Segmentering på producentmarkedet

Indholdsfortegnelse
a) Hvad karakteriserer producentmarkedet?

b) Beskriv de tre delmarkeder på producentmarkedet.

c) Beskriv segmenteringsvariablene på producentmarkedet.

d) Forklar de to tankegange man kan anvende når der segmenteres på producentmarkedet

Mine noter til kapitlet:
- Producent markedet kan opdeles i tre delmarkeder;
- Der er to segementeringskoncepter på producentmarkedet (minder om hinanden);
- Segmenteringsvariable på producentmarkedet:
- Disse ting karakteriserer producentmarkedet:

Uddrag
Udbudsorienteret segmentering. Finder segmenter hvis krav og ønsker passer til virksomhedens eksisterende produkter. Produktet kan evt. ændres til den valgte målgruppes krav og ønsker.

I denne tankegang skal man først inddele hele markeder i segmenter, hvilket kaldes makrosegementering. Dette er baseret på virksomhedsstørrelse, geografisk placering og branche. Dette er nemt at identificere ved desk research.

Efter makrosegmenteringen bliver der lavet en mikrosegmentering. Mikrosegmentering er relateret til købebeslutningen (nykøb, modificeret genkøb, rutinekøb) og købecentret.

I virksomheder der benytter break-down tankegang er slagteamet organiseret med udgangspunkt i produktprogrammet.

Arla har f.eks. Inddelt deres salgsteam ud fra produktkategorier. Hver kategori har en KeyAccount Managers (KAM) der står for salget til detailhandelskæder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu