Producentmarkedet | Afsætningsnoter

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1
Hvad er producentmarkedet og hvordan adskiller producentmarkedet sig fra konsumentmarkedet?

Spørgsmål 2
Hvorfor kan man ikke bruge Maslows behovspyramide på producentmarkedet?

Spørgsmål 3
Hvor mange delmarkeder finder der på producentmarkedet? Nævn de 3 delmarkeder.

Spørgsmål 4
Forklar forskellen på de 3 delmarkeder i forhold til købsadfærd- brug buy-grid modellen (se side 268).
- Det industrielle marked
- Det offentlige marked
- Mellemhandlermarkedet

Spørgsmål 5
Nævn nogle af de vigtigste valgkriterier på producentmarkedet (når virksomheder skal købe)

Spørgsmål 6
Forklar hvorfor der kan være forskelle i valgkriterier i forhold til de forskellige delmarkeder.

Spørgsmål 7
Hvad er et købscenter? Redegør for de forskellige elementer i købscenter.

Spørgsmål 8
Hvad svarer købscenter til når man analyserer købsadfærd på konsumentmarkedet?

Uddrag
Få men store kunder, forretningsbetonet købemotiv, professionelle indkøbere, flere om købsbeslutningen, stabile relationer, afledt efterspørgsel og direkte køb.

Producentmarkedet er det marked, hvor to virksomheder handler med hinanden. Producentmarkedet kaldes også for B2B-marked (business to business).

Konsumentmarkedet er det marked, hvor kunderne er private forbrugere, der køber med det formål om at dække deres personlige behov. Også kaldet ”B2C-marked” (business to costumer)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu