Handelspolitik | Afsætningsnoter

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er handelspolitik
2. Hvem har kompetence til at lovgive på dette område for Danmark
3. Hvilke muligheder har DK for at føre handelspolitik direkte over for vores handelspartnere?
4. Nævn mindst 3 forskellige handelsbarrierer, der kan påvirke en virksomheds afsætning på et udenlandsk marked. Forklar én af barriererne nærmere
5. Nævn og forklar kort fordelene og ulemperne ved en fælles europæisk valuta, EURO, set ud fra virksomhedens synspunkt.
6. Hvilke formål ligger til grund for etableringen af et indre marked i EU?
7. Hvilke formål ligger til grund for etableringen af et indre marked i EU?
8. Nævn grundelementerne i EU´s Konkurrencepolitik – og forklar én af dem nærmere.
9. Hvad er NAFTA og hvilke formål ligger til grund for etableringen af NAFTA?

Uddrag
Handelspolitik er en af de vigtigste politiske tiltag, for den handelspolitik forsøger at påvirke eksporten og importen til og fra andre lande.

Den danske handelspolitik har som udgangspunkt været at arbejde for en liberalisering af verdenshandlen. Det gælder både handlen med EU og 3. lande.

For den danske handel med udlandet tager men udgangspunkt i den kendte økonomiske teori, hvor fri handel med både vare og tjenesteydelser i både ind og udland skal sikre en optimal udnyttelse af produktionsressourcerne i verdensøkonomien.

Den danske handelspolitik bliver udøvet igennem vores medlemskab i EU, det betyder at Danmarks og EU’s lovgivningsmæssige rammer for handelspolitik er ens og vi følger derfor Traktaten om det Europæiske Unions Funktionsmåde

bedre kendt som EUF-Traktaten. EUF-Traktaten gælder både det indre marked, altså eksport og import mellem EU-landene og 3. lande.

Målet med det indre marked er at lave en markedsplads hvor europæiske virksomheder kan handle sammen og derfor få en del økonomiske fordele.

---

Den danske eksport til det indre marked udgør omkring 66% af den samlede danske eksport. Det vil sige at over halvdelen af Danmarks handelspartnere er lande i EU.

Men Danmark kan snerpe handlen, så der kun bliver handlet med sine yndlingslande. Det kan vi gøre ved brug af tekniske handelshindringer.

Man kan på den måde indgå et samarbejde der begrænser importen fra andre lande. Der er nogle forskellige instrumenter der kan bruges til at skabe hindringer.

Det kan være at man laver detaljerede nationale forskrifter, som importvarerne skal opfylde for at det må blive solgt i landet.

Man kan også lave en række miljøkrav som skal opfyldes fra de andre lande, ellers kan deres vare ikke importeres.

Et land kan også bruge værktøjet sociale klausuler, hvor man stiller krav til arbejdskraften i de andre lander. Arbejdskraften skal havde anstændige arbejdsforhold.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu