Verdenshandel: Handelspolitik Donald Trump fører

Problemformulering
Først vil vi redegøre for, hvilke lande, som især bliver ramt af tolden. Herefter vil vi analysere, hvorfor Trump fører en protektionistisk handelspolitik, og hvordan det påvirker USA’s egne interessenter. Afslutningsvis vil vi vurdere, hvilke konsekvenser told-krigen medfører i fremtiden.

Indledning
Jeg har valgt at skrive om den handelspolitik Donald Trump fører, og hvordan det påvirker de lande som den rammer. Derudover vil jeg også undersøge hvordan det påvirker USA's egne interessenter, og hvilke konsekvenser det har og kan få. Emnet er interessant da det påvirker os alle, og går mod mange af de grundlæggende økonomiske teorier.

Udover er emnet også relevant i tiden, og fylder en del i mediebilledet. Jeg vil prøve at finde svar på min problemformuering ved at inddrage både kvalitativt og kvantitativt data, samt inddrage flere forskellige troværdige kilder.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Hvilke lande bliver især ramt af tolden?
Hvorfor fører Trump en protektionistisk handelspolitik, og hvordan påvirker det USA´s egne interessenter?
Hvad kan toldkrigen give af konsekvenser i fremtiden?
Konklusion
Kildeliste

Uddrag
Protektionistisk handelspolitik betyder man favoriserer egne virksomheder, ved hjælp af told og afgifter på udenlandske varer. Det sker for at beskytte egne vare mod udenlandsk konkurrence. Morten Balling, professor emeritus, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet argumenter for hvorfor føre den handelspolitik han gør.

Donald Trump har en høj økonomisk uddannelse, Fordham University 1964-66 og University of Pennsylvanias Wharton School 1966-68. Derfor har Trump kendskab til Adam Smiths teori omkring ligheden mellem frihandel og et lands velstand, samt David Ricardos komparative fordele hvor det beskrives hvordan samhandel vil være til fordel for begge partner, selvom det ene land skulle kunne producer alle varer med lavere omkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her