Mange Afsætningsnoter | Noter Afsætning

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 – Markedsføring i en succesrig virksomhed 6
KONCEPTER 6
MÆRKEVARE 6
DE 4 P’ER 7
Kapitel 2 – Virksomheden 8
Virksomhedens interessegrupper 8
Værdikæde 8
SUPPLY CHAIN 9
E – HANDEL 9
Kapitel 3 – Strategisk analyse 10
STYRINGSNIVEAUER 10
DEN STRATEGISKE PLANLÆGNINGSPROCES 10
IDE 10
PLC ~ Product Life Circle 10
PORTEFØJLEANALYSE 12
BOSTON MODELLEN 12
GENERAL ELECTRIC 14
ANALYSE AF STÆRKE/SVAGE SIDER OG MULIGHEDER/ TRUSLER 16
SWOT 16
TOWS 16
Kapitel 4 – Fremtidig strategi 17
MÅL 17
VÆKSTSTRATEGIER 17
KONKURRENCESTRATEGIER 20
Kapitel 5 – virksomhedens internationalisering og globalisering 23
Eksportmotiver 23
Eksportbarriere 23
Eksportberedskab 24
Internationaliseringsprocessen 24

Globalisering af virksomhedens værdikæde 26
Netværk 27
Kapitel 6 – Omverdensmodellen 29
Afhængig omverden (nærmiljø) 29
Uafhængig omverden (fjernmiljø) 29
VIRKSOMHEDENS REAKTION PÅ OMVERDEN 30
Kapitel 7 – Konsumentmarkedet 31
Konsumentmarkedet og producentmarkedet 31
S-O-R modellen 31
Forbrugerens baggrund (i O’et) 31
Købsadfærd 34
Kapitel 8 – Producentmarkedet 37
Producentmarkedet 37
FORHOLD DER PÅVIRKER KØBSKRAFEN 38
KØBSADFÆRD 39
TRANSAKTIONSMARKEDSFØRING KONTRA RELATIONSMARKEDSFØRING 41
MARKEDSFØRING PÅ PRODUCENTMARKEDET 42
Kapitel 9 – konkurrenceforhold 44
Analyse af konkurrenceforhold 44
Branche og konkurrentanalyse 45
Markedsføringsmæssige konsekvenser af konkurrencesituationen 47
Kapitel 10 – Den konkurrencemæssige position 48
MARKEDSLEDER 48
MARKEDUDFORDRER 49
MARKEDSFØLGER 50
MARKEDSNICHER 51
BALANCEN MELLEM KONKURRENCEORIENTERING OG KUNDEORIENTERING 52
Kapitel 11 – virksomhedens informationssamling 53
Markedsanalyser 53
Markedsprocessen 53
Kapitel 12 – Markedsudvælgelse 58
TILFÆLDIGHEDSMETODEN 58
NÆRMARKEDSMETODEN 58
TRAGTMETODEN 58
Kapitel 13 – Model til analyse af markedsforhold 61
Grundlæggende forhold 61
Specifikke produkt- og markedsforhold 64
Konklusion 65
Kapitel 14 – Regioner af betydning for virksomheden 66
DANMARKS EKSPORT 66
EU – LANDE 66
BRIK- LANDENE 66
PERSPEKTIVER TIL DANSK EKSPORT TIL ASIEN 67
PERSPEKTIVER FOR DANSK EKSPORT TIL NORDAMERIKA 67
PERSPEKTIVER FOR DANSKE EKSPORT I ANDRE REGIONER 68
Kapitel 15 – Kulturelle forhold 69
Hvad er kultur 69
Kulturforskelles opståen 70
Systematisering af kulturforskelle 70
Kulturmanagement 72
Kulturelle forskelle i fremtiden 72
Kapitel 16 – Segmentering og målgruppevalg 73
SEGMENTERINGSBEGREBET 73
KONSUMENTENHED 73
SEGMENTERINGSPROCESSEN 73
MÅLGRUPPE VALG 75
Segmentering af eksportmarked 76
Kapitel 17 – Positionering 77
Differentiering 77
Positionering 78
Kapitel 18 – Standardisering eller differentiering af parametermix 79
PARAMETERMIX 79
PARAMETERSTRATEGIER 79
DIFFERENTIERET ELLER STANDARDISERET PARAMETERSTRATEGI 81
Kapitel 19 – Produkt og produktudvikling 82
Produktbegrebet 82
Produktklassifikation 82
Emballage 83
Sortiment 83
Produktudvikling 84
Branding 85
Produktet i eksportsammenhæng 86
Kapitel 20 – Serviceprodukter 88
Serviceprodukter 88
De 7 P’er 89
Servicemanagementsystem (SMILK) 89
Kapitel 21 – Pris 91
Forhold der har indflydelse på prisfastsættelsen 91
Prisfastsættelsesmetoder 92
Prisstrategier 92
Kundernes reaktion på prisændringer 94
Prisfastsættelse på eksportmarkederne 95
Prisstrategier på eksportmarkederne 96
Salgsbetingelser 97
Betalinger og finansiering: se side 563 97
Kapitel 22 – National distribution 98
HVORFOR MELLEMHANDLERE 98
DISTRIBUTION PÅ KONSUMENTMARKEDET 99
PRODUCENTMARKEDETS DISTRIBUTIONSKANALER 102
DETAILISTEN 102
GROSSISTEN 104
Kapitel 23 – International distribution 105
Distributionsanalyse 105
Distributionsformer med produktion i hjemland 106
Distributionsformer med produktion i udlandet 109
Valg af distributionsform 111
Kapitel 24 – Promotion 113
Promotionparametren 113
Promotionformer 114
Kommunikationsplanlægning 118
Promotionstrategi 122
Promotion på eksportmarkederne 123
Promotions rolle i fremtiden 124
Kapitel 25 – virksomhedens samlede parametermix 125
Markedsføringsstrategien styrer planlægningen af parametermix’et 125
Produktets placering i PLC - forløbet 126
Kapitel 26 – Markedsføringsplan 128
Markedsføringsplanens generelle indhold 128
Markedsføringsplanens elementer 128

Uddrag
- Er de grupper af personer i og omkring virksomheden, der af økonomiske eller andre årsager har indflydelse på virksomheden. Interessenterne bidrager alle med noget til virksomhedens overlevelse. Til gengæld forventer de at modtage en form for belønning

- Enhver virksomheds eksistens er betinget af at ledelsen er i stand til at sikre at alle grupper føler, at de opnår en tilfredsstillende balance mellem deres bidrag og den belønning de får.

---

Blue ocean strategi
- Der bliver flere og flere konkurrenter om de samme kunder, og virksomhederne bliver dygtige og hurtige til at kopiere hinanden.
- Produkterne bliver mere ensartede og konkurrencen bliver flyttet over på prisen

Det røde Ocean
- Det eksisterende marked i en branche
- Alle konkurrenter kende hinandens svage og stærke sider og alle kender konkurrencebetingelserne
- Den hårde konkurrence farver vandet rødt
- Går ud på at opbygge og fastholde fordele overfor konkurrenterne ved at se hvad de gør.
- Virksomhederne forsøger at udkonkurrer hinanden ved at få en større del af markedet
- Kunder vælger i stigende grad mærker efter det bedste pristilbud
- Presset på virksomhederne er stort og markedet er præget af slagsmål

Det blå Ocean
- Et marked som ikke eksisterer i dag  det ukendte marked, hvor der ingen konkurrence er.
- Efterspørgslen bliver mere skabt end der kæmpes om den
- Rig mulighed for både stor og hurtig vækst
- Man opbygger et nyt marked, ved at tage udgangspunkt i, hvad kunden har brug for
- Tilbyder en ydelse som ingen andre virksomheder tilbyder

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu