Indholdsfortegnelse
Problemstilling og Problemformulering:
Materialer og metoder:
3. Hvilke materialer vil du anvende?
4. Hvilke metoder fra fagene vil du bruge?

Uddrag
1. Hvad vil du undersøge/finde svar på? (formuleret som en eller flere sætninger/spørgsmål)
Jeg vil undersøge hvordan Tesla promovere sig som førende indenfor Elbil-branchen, uden at have belæg for realt at være det.

Tesla har for sidst år haft deres første regnskab med grønne tal på bundlinjen – hvordan er det sket?

Samtidig undersøge hvordan formidler de har formidlet det til share- og stakeholders, så de stadig har troen for en lys fremtid for Tesla.

2. Hvordan vil du besvare din opgave med inddragelse af taksonomiske niveauer? (f.eks.hvad vil du redegøre for, hvad vil du analysere og hvad vil du vurdere/diskutere. Formuleres som hele, sammenhængende sætninger):

- Redegørende: Jeg vil redegøre for hvordan Tesla har opnået deres nuværende position på markedet, samt hvordan de promovere sig i elbil-branchen.

Derudover redegøre for hvilken ændring Tesla har gjort brug af, for at de siden etablering har haft første regnskab med grønnetal.

- Analyse: Jeg vil analysere hvordan Tesla`s kommunikere til deres Share- og stakeholders. Her vil jeg komme ind på interessentmodelen.

Tesla har været børsnoteret siden 2010 og først sidste år havde de grønne tal på bundlinjen. Her vil jeg analysere hvilken ændring der har blevet gjort brug af for dette, her analysere årsrapport.

Tekstanalytisk vil jeg analysere små dele af årsrapport samt udvalgte pressemøder. Stadig med fokus på formidling mellem Tesla og deres share- og stakeholders.

Udover vil jeg sammenligne udvalgt tekstmartiale, om hvordan formidling har ændret sig, efter de har fået grønne tal på bundlinjen.

- Diskution: Her vil jeg diskutere om Tesla har været gode nok til at formidle de positive og negative dele af det jeg har fundet frem til fra analysen til deres share- og stakeholders.