Share Now (Car2Go) | Mini-SOP

 • Det overordnede tema: Bæredygtighed
 • Emne: Deleøkonomi
 • Fag: Virksomhedsøkonomi & Tysk

 

Resumé

I denne opgave har jeg valgt at arbejde med Share Now. Først redegjorde jeg for virksomheden, deleøkonomi og markedet for elbiler. Dernæst lavede jeg en regnskabsanalyse og en analyse af deres forretningsmodel. Derefter diskuterede og vurderede jeg deres fremtidige strategiske valg.

Afslutningsvis har jeg lavet en konklusion på min problemstilling, hvor jeg har opsummeret alle mine delkonklusioner. Løbende er der inddraget tyske kilder. Den eneste danske kilde der er inddraget, er deres årsrapport. Der er brugt flere forskellige modeller i forbindelse med analysen og diskussionen/vurderingen tages, der også udgangspunkt i strategiske modeller.

Til analysen af deres forretningsmodel er Business Model Canvas og til at samle op på hele analysen er der opstillet en SW-model. Det er to interne modeller og det er også den interne situation der fokuseres mest på igennem opgaven.

Problemformulering
Hvordan kan Share Now økonomisk udnytte den stigende interesse for deleøkonomi og elektriske køretøjer?

- Der redegøres for virksomheden Share Now, deleøkonomi og situationen på markedet for elektriske køretøjer og udviklingen heraf.

- Der analyseres hvilken effekt ovenstående har haft på Share Now’s økonomiske situation og deres forretningsmodel.

- Der diskuteres/vurderes hvorvidt der på baggrund af ovenstående skal udarbejdes en ny strategisk plan for Share Now for at skabe vækst og opnå gode konkurrencemæssige fordele.

Indledning
I dette studieområdeprojekt har jeg valgt en problemstilling angående Share Now. I opgaven vil jeg begyndelsesvis redegøre for Share Now, deleøkonomi og situationen på markedet for elektriske køretøjer og udviklingen heraf. Derefter vil jeg analysere hvilken effekt det har haft på Share Now’s økonomiske situation og deres forretningsmodel.

Ved analyse af Share Nows økonomiske situation kigges der på Share Now’s nøgletal, herunder indtjenings- og kapitaltilpasningsevnen. Og ved analyse af deres forretningsmodel benyttes Business Model Canvas til at få et overblik over deres interne forhold.

Efter analysen vil jeg diskutere og vurdere hvorvidt der på baggrund af ovenstående skal udarbejdes en ny strategisk plan for Share Now for at skabe vækst og opnå gode konkurrencemæssige fordele. Her vil jeg kigge på deres vækst- og konkurrencestrategi Afslutningsvis vil jeg komme med min konklusion, hvori jeg opsummerer mine delkonklusioner.

Indholdsfortegnelse
Opgaveformulering 3
Indledning 5
Metodeovervejelser 6
Redegørelse 7
Share Now 7
Deleøkonomi 8
Elbiler 8
Analyse 9
Regnskabsanalyse 9
Business Model Canvas 12
Diskussion og vurdering 14
Vækststrategi 14
Konkurrencestrategi 15
Delkonklusion 15
Konklusion 16
Litteraturliste 17
Bilag 1 18
Bilag 2 19
Bilag 3 20
Bilag 4 21

Uddrag
”Private oder kommerzielle Anbieter verleihen oder teilen Güter über webbasierte Plattformen, und zwar teils entgeltlich und teils unentgeltlich.“ – Det er i bund og grund det, deleøkonomi er. To eksempler på deleøkonomi kan være biblioteker, der låner bøger ud og samkørsler, der er med til at spare de rejsende for rejseomkostninger.

I takt med udviklingen af internet, hardware og software er deleøkonomi blevet mere udbredt og kan bruges i en virksomheds forretningsmodel. Deleøkonomi er også ofte bæredygtigt, både økonomisk og miljømæssigt. F.eks. bruges der halvt så meget brændstof hvis 2 mennesker kører i samme bil frem for i hver sin bil, samtidig med at den ene part sparer brændstoffet og bilen.

Virksomheder der anvender deleøkonomi i deres forretningsmodel, er ikke altid selv udbydere som man ser det i Share Now’s tilfælde. Virksomheder der anvender deleøkonomi i sin forretningsmodel kan også være karakteriseret ved at have en platform mellem udbud og efterspørgsel som f.eks. Uber, der har en app.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

 • Opgaven kvalitetstjekkes
 • Vent op til 1 time
 • 1 Download
 • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

 • Adgang nu og her
 • 20 Downloads
 • Ingen binding
 • Let at opsige
 • Adgang til rabatter
 • Læs fordelene her
Få adgang her