Indholdsfortegnelse
Redegørelse af markedet for el-biler i Danmark, herunder Teslas position på markedet. 4

Karakteristik af Teslas vigtigste styrker og konkurrencemæssige fordele 6

Rentabilitetsanalyse 7

Analyse af forhold i omverdenen, der vil påvirke Teslas position 9

Diskussion af Teslas muligheder for vækst i Danmark position 11

Litteraturliste 12

Uddrag
Konsekvenserne ved brug af fossile brændstoffer og CO2-udledning har de seneste mange år taget haft verdens og ikke mindst Danmark bevågenhed.

Denne konsekvens har et globalt præg, og er dermed nødvendig at bekæmpe for at skabe en sikker og sund fremtid.

Man er for nylig begyndt at se flere virksomheder ændre deres forretningsmodeller, til i højere grad at benytte vedvarende energi.

Der er ligeledes opstået nye virksomheder, samt nye brancher som følge af dette aktuelle problem, herunder el-bilbranchen.

Markedet for el-biler består af mange forskellige udbydere. De fleste udbydere er veletablerede udbydere, som også udbyder og producerer biler på markedet over biler generelt.

Blandt andet har BMW, Porsche og Hyundai, både produceret elektriske og fossilbrændstof-drevne biler.

Branchen for el-biler i Danmark har de seneste få år, oplevet en markant vækst. Ifølge reference 2, kom der, i de første ni måneder af 2020, 7.550 nye el-biler ud på de danske veje, hvilket er en stigning med 93% hvis man sammenligner med den samme periode i 2019.^2

De nøgletal tydeliggør hvor markant væksten har været for el-bilbranchen i Danmark det seneste år.

Flere regeringer, heriblandt Danmarks er begyndt at indføre tiltag som yderligere vil gavne markedet for el-biler og ligeledes mindske C02 udledninger.

I Danmark er der flere årsager til den aktuelle vækst, og til at der fortsat vil være en vækst i fremtiden. Én årsag kan være det faktum at Danmark har valgt at fjerne registreringsafgiften til elbiler under prisen 500.000 kr.

Som det fremgår i reference 1, er hensigten med dette at sigte efter én million elbiler på vejene i 2030.

Lars Aagaard, administrerende direktør fra Dansk Energi, nævner følgende om tiltaget: ”Aftalen er jo markant bedre end det, regeringen spillede ud med i september.

Partierne bag aftalen fortjener ros for at insistere på at gøre aftalen langt mere grøn, for at skabe stabilitet i markedet for elbiler den kommende årrække, og for at sætte sig et nødvendigt mål om, at sende masser af elbiler ud på de danske landeveje”.

Med det belyser han at det fremover vil have en positiv effekt på elbil-branchen i form af at flere elbiler kommer ud på danske veje. Han konkluderer dermed at det er en branche med fremadrettet vækst.

Dog nævner han afslutningsvist at branchens vækst afhænger af et helt bestemt forhold.^1 Dette forhold belyses længere nede i rapporten.

Når man skal identificere Teslas nærmeste konkurrence, er det ikke repræsentativt at sammenligne Tesla med eksempelvis Mercedes, da Mercedes som hovedaktivitet producerer diesel- og benzinbiler, og fordi der typisk forbindes forskellige købsadfærd og kundesegmenter ved køb af elbiler og ikke-elbiler.

For at få en bedre forståelse for Teslas konkurrence, kan man med fordel benytte sig af relevante modeller og metoder.

Hermed er der opstillet en konkurrencetragtmodel med det formål at give en bedre forståelse, samt et visuelt indblik i konkurrencesituationen.^7

---

Udover deres allerede-eksisterende unikke produkter, er de også dygtige til at udvikle nye produkter og services. Tesla har en afdeling som står for opdateringer i forhold til bilen. Det vil sige at alle Teslas biler bliver finjusteret efter eventuelle software fejl, eller mulige forbedringer.

Derudover lancerer de jævnligt nye biler på markedet.
På trods af at de er i en vækstfase, har de stadig formodet at lancere 4 unikke modeller de seneste 8 år.

Disse lanceringer er henholdsvist deres Model S, Model X, Model 3, og Model Y. Udover dette, har de annonceret deres planer om at lancere 3 yderligere biler inden for de kommende 2-3 år. Herunder Tesla Cybertruck (2022), Tesla Roadster (2022) og Tesla Semi-Truck (2021).

Teslas regnskaber og nøgletal er de seneste par år, også begyndt at gå i den rigtige retning. De har oplevet en stor vækst blandt flere afgørende nøgletal.

Herunder er der opstillet en rentabilitetsanalyse med udgangspunkt i Q3 2018 - Q3 2020. Årsagen til at der er taget udgangspunkt i Q3, skyldes det faktum at Tesla ikke kommer ud med et årsregnskab for 2021 før den 27. januar.

Dermed vurderes det at være mere repræsentativt og sammenligneligt, hvis man tager udgangspunkt i samme kvartal de pågældende år.

Nøgletallene er fundet på baggrund af reference 5. Disse stemmer 100% overens med nøgletal fra Teslas egen hjemmeside. Den benyttede kilde havde dog flere nøgletal, hvad angår en rentabilitetsanalyse.^5

Der er ikke blevet udarbejdet en fuld rentabilitetsanalyse, da det er vanskeligt at skaffe pålidelige regnskabsinformationer i eventuelt posten ’Egenkapitalens forrentning’ for udenlandske virksomheder. Dermed er de 3 umiddelbart vigtigste poster blevet prioriteret.