Indledning
Vores fysiske velvære afhænger af den mad vi indtager, med den rette sammensætning. Vores mad består af næringsstoffer, samt vitaminer og mineraler, der leverer energi og byggesten til kroppens opbygning, vedligeholdelse og til andre biologiske processer.

Der er det vigtigt, at mængden og sammensætningen af den mad, vi indtager, er tilpasset vores behov. Behovet afhænger alder, køn, gener, kropsstørrelse og aktivitetsniveau.

For at få en varieret kost, som samtidig dækker kroppens behov, skal maden indeholde både kulhydrat, fedt, protein, vitaminer og mineraler.

Indholdsfortegnelse
Noter: Sundhed
- Kulhydrater:
- Monosakkarider:
- Disakkarider:
- Polysakkarider:
Fordøjelses- og urinvejssystemet
- Fordøjelseskanalen:
Hjerte, lunger og kredsløb
- Lunger:
- Åndedrættet:
- Blodets bestanddele:
- Blodkredsløbet:
- Hjertet:
- Lymfesystemet:

Uddrag
Polysakkarider er kulhydrater, som er lange kæder af monosakkarider. Ofte er flere tusinde monosakkarider sat sammen. De sættes sammen ved fraspaltning af vand.

Polysakkarider findes i grøntsager og kornprodukter. De vigtigste er stivelse, cellulose og glykogen. Stivelse består af to forskellige former – amylose og amylopektin.

Stivelse er den vigtigste form for oplagringsnæring for de fleste planter. Derfor er der store mængder stivelse i stængelknolde, rodknolde og frø.

Kartofler er stængelknolde og indeholder især store mængder af amylopektin. Dyr kan ikke selv danne stivelse, men det er en meget vigtig energikilde, som især findes i kartofler, ris, pasta og kornprodukter.

Stivelsen bliver nedbrudt forholdsvis hurtigt i fordøjelsen, selvom det kan bestå af mange tusinde glukosemolekyler. Det skyldes, at amylopektinet har mange forgreninger, hvor fordøjelsesenzymerne kan starte nedbrydningen.

Cellulose - kostfibre - er opbygget af lange lige kæder af uforgrenede glukosemolekyler. Planter bruger cellulose i deres cellevægge.

Vi kan ikke nedbryde cellulose, fordi vi ikke selv danner det enzym, der skal bruges til nedbrydningen. Det er kun svampe og nogle bakterier, der kan nedbryde cellulose.

Cellulose har dog en vigtig funktion for os mennesker, fordi det binder vand og øger mæthedsfornemmelsen. Cellulosen er også fødekilde for gavnlige bakterier i vores tarmsystem, som er i stand til at flække cellulosen.

Bakterierne spiller en rolle i vores immunsystem, binder skadelige stoffer, stabiliserer blodsukkeret og producerer forskellige vitaminer. Derfor er de vigtige, og det anbefales, at man indtager cellulose hver dag.