Renteregning | Emneopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Teori:
1) Angiv fremskrivningsformlen, forklar de indgående symboler i formlen og gør rede for, at forrentning af en kapital følger en eksponentiel udvikling.
2) Angiv opsparingsformlen, forklar de indgående symboler og begrebet en annuitet.
3) Angiv gældsformlen, forklar de indgående symboler og gør rede for udledningen af denne formel.
4) Angiv ydelsesformlen og gør rede for udledningen af denne formel ud fra gældsformlen.

Del 2: Praktik:
1) Bestem det beløb Ole kan hæve den 1. juli 1999.
2) Bestem den månedlige ydelse Ole skal betale.
3) Bestem den årlige rente Ole skal betale. (effektive rente)
4) Bestem restgældens størrelse. (restgæld)

O pgave 2:
1) Bestem hvor stort et lån Andreas kan optage.

O pgave 3:
Lise optager et annuitetslån på 10.000 kr., renten er 5 % p.a og lånet skal afvikles over 5 år med helårlige ydelser.
1) Bestem den årlige ydelse Lise skal betale.
2) Opstil en låneafviklingsplan, der viser primogæld, ydelse, rente, afdrag og ultimogæld.
3) Gør rede for, at renten er faldende og afdraget er stigende

Uddrag
Formlen gælder kun ved forretning af engangsbeløb der haves eller indsættes samlet (dvs. én gang)

Når eksponenten er ubekendt tager man logoritmen på begge sider af lighedstegnet, for at få eksponenten ned, og dermed stå alene (ligesom når man skal have x til at stå alene)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu