Emneopgave | Vækst og regression | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1

En virksomhed har investeret i en ny produktionsmaskine til 250.000 kr. Maskinen afskrives med 15% pr. år, hvor er antal år efter anskaffelsesåret. Opstil den eksponentielle funktionsforskrift , der beskriver udviklingen i maskinens værdi.

Opgave 2

En virksomheds omsætning er over 4 år givet ved:

Opgave 3

BNP pr. indbygger har over en 6-årig periode udviklet sig på følgende måde:

Opgave 4

Opgave 5

Nedenstående graf viser funktionen og funktionen . Hvilken af funktionerne har den højeste fordoblingskonstant.

Indholdsfortegnelse
………………………………………………..De 2 funktionstyper
……………………...............Fordobling og halveringskonstant
………………………………………………..Vækst og regression
…………………………………….Opgave til vækst og regression


Mindstekrav Opgaver:
…………………………………………………………...Opgave 1
…………………………………………………………...Opgave 2
…………………………………………………………...Opgave 3
…………………………………………………………...Opgave 4
…………………………………………………………...Opgave 5
…………………………………………………………...Opgave 6

Uddrag
Man anvender XY-plot når man skal se en udviklingen og den er stigende eller faldende.

Man anvender Determinationskoefficient er R^2som er et udtryk for hvor tæt punkterne ligger i et XY-plot på grafen for en model.

R^2fortæller hvor stor en andel del af variationen mellem variablene i XY-plottet en given model som kan forklares. F.eks. hvis R^2er = 1, forklare modellen at 100% af variationen, og modellen vil skære gennem samtlige punkter.

Hvis nu den var under 1, f.eks. 0,65 vil modellen kun forklare 65% af variationen. Dvs. at R^(2 )naturligvis kun antage værdier mellem 0 og 1. (stiger)

Man anvender Korrelationskoefficient er kvadratroden af determinationskoefficient som udtrykker meget det samme som determinationskoefficienten.

Men ift. til determinationskoefficienten kan den kun antage positive værdier mellem -1 og 1. Korrelationskoefficienten er negativ hvis der er en aftagende udvikling, og positiv hvis det er en voksende udvikling (falder)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu