Chi-kvadreret test, konfidensintervaller, regression

Indledning
I indledningen skal I kort forklare, hvad opgaven omhandler og give nogle korte ek- sempler på, hvordan denne matematik anvendes i ”den virkelige verden”.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
I indledningen skal kort forklares, hvad opgaven omhandler og give nogle korte eksempler på, hvordan den- ne matematik anvendes i ”den virkelige verden”.

2. Teoriafsnit
I dette afsnit skal introduceres teorien til den matematik, som behandles i opgaven

3. Praktisk afsnit med eksempler
I dette afsnit skal behandles nogle eksempler på, hvordan teorien kan anvendes til konkrete opgaver.

4. Præsentation af emnet
Her skal laves en disposition for, hvordan indholdet kan præsenteres til eksamen.

Uddrag
Population er det samlede antal individer inden for et bestemt afgrænset område. Hvis man laver en undersøgelse af fx 300 rygere, er det ikke specifikt kun de 300 personer man er interesseret i, men fordi man er interesseret i at finde ud af noget om samtlige ryger i landet.

Den gruppe som man er interesseret i kaldes populati- onen og de personer som optræder i undersøgelsen kaldes ”Repræsentativ stik- prøve”.

---

3.1 Et reklamebureau har garanteret, at efter deres reklamekampagne for et bestemt produkt har 30% eller en større andel af målgruppen prøvet det pågældende produkt.

Under antagelsen at den stokastiske variabel X er binomialfordelt med en sandsynlig-hedsparameter på 30%, det vil sige X~bin(n;0,30), bedes du løse følgende opgaver:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu