Indledning
Chi i anden-test, også skrevet som x2-test, eller goodness of fit på engelsk, er en formel man bruger inden for matematik når man vil finde ud af om et observeret datasæt følger den forventede fordeling. Formlen man bruger ved chi i anden test er:

Indholdsfortegnelse
Del 1 - Teoretiske del
• Redegør for Chi i anden testet, herunder den teori som testet bygger på

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Formålet med Chi i anden test er at undersøge om 2 inddelingskriterier er afhængige eller uafhængige af hinanden.

Man kan for eksempel bruge det indenfor stikprøver, hvor man for eksempel har spurgt drenge og piger om hvor mange der døjer med eksamensangst.

Man kan derfor udfra et chi i anden test se om det har noget med kønnene at gøre. En stikprøve er en del af en population.

For eksempel, hvis man laver en undersøgelse på 1000 besvarelser, og udfra de 1000 vælger 400 ud, ville disse 400 være en del af stikprøven.

Hvis ens stikprøve har en tilpas god størrelse og ikke er for lille, kan den med en vis sandsynlighed faktisk være ret repræsentativ for den population man vil undersøge.

Men alle stikprøver er lavet med en form for usikkerhed da man ikke har det store overblik eller nogle gange kan man have lavet stikprøven for lille.