Emneopgave om statistik | 12 i karakter

Indledning
Ordet statistik stammer fra det latinske ord ’’status’’. Statistikken blev i gamle primært brugt til at finde antal af borgere der skulle betale for skat.

Efter udvikling efter udvikling, kan man i dag benytte statistik til mere komplicerede og større ting. Man bruger f.eks. statistik i Danmark til og finde ud af

hvordan stigningen af ældre vil se ud om 5 år, eller hvordan det går med de forskellige politiske partier.

Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i 2 forskellige eksempler indenfor statistik. Eksempel 1 er for en diskret variable, som går ud på hvor mange sko drenge fra et sneakermarkede har.

Det andet eksempel er for en grupperet variabel, som går ud på hvor meget en gruppe mennesker tjener/mister på at oddse.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Diskret variable:
- Observationsværdier:
- Hyppighed:
- Frekvens:
- Summeret frekvens:
Summeret frekvens:
Typetallet:
Middeltal:
Varians:
Spredning:
Kvartilsæt:
Fraktiler
Kvartilafstand
Variationsbredde
Observationsinterval:
Intervalhyppighed
Intervalfrekvens
Summeret intervalfrekvens
Intervalmidtpunkt
Statistiske diagrammer
Positionsmål
- Typeintervallet:
- Middeltallet:
- Kvartilsæt:
- Fraktiler:
Variationsmål
- Kvartilafstand:
- Største og mindsteværdi:
- Variationsbredde:
- Varians:
- Spredning:
- Den grupperede variable:
- Den diskrete variable:
- Population:
- Stikprøve:

Uddrag
Spredning:
Ved positionsmål er det mest velkendte gennemsnittet, hvor så spredningen er det mest almindelige spredningsmål. Spredningen kaldes også for standardafvigelse.

Man betegner spredningen med s, og den har følgende formel:
s=√(s^2 )

Spredningen er altså blot kvadratroden af variansen. Spredningen kan opfattes på den måde, at det er den gennemsnitlige afvigelse mellem de enkelte observationer og middeltallet.

Da vi så allerede har kendskab til variansen, er det lige ud af landevejen:
s=√3,98051=1,99512

Kvartilsæt:
Kvartilsættet består af følgende fraktiler: 25%-fraktilen(nedre kvartil), 50%-fraktilen (medianen) og 75%-fraktilen (øvre kvartil).

Den nedre kvartil er det tal, hvor det er 25% mindre end, og 75% større end. Medianen er så det midterste tal, altså 50%.

Her er 50% altså mindre end, eller større end. Den øvre kvartil (75%), er det tal som er 75% mindre end, og 25% af observationerne er større.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu