Sandsynlighedsregning og statistik | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
1. Sandsynlighedsregning
2. Statistik

Bilag: Eksempler du evt. kan bruge i opgaven
Opgave 1:
1) Bestem sandsynligheden for, at der netop er 4 defekte varer i stikprøven. Dvs. P(X=4)
2) Bestem sandsynligheden for, at der højest er 3 defekte varer i stikprøven. Dvs. P(X≤3).
3) Bestem sandsynligheden for, at der mindst er 5 defekte varer i stikprøven. Dvs. P(X≥5).
Opgave 2:
1) Bestem sandsynligheden for, at en tilfældig udvalgt flaske har en vægt på højest 440 g.
2) Bestem sandsynligheden for, at en tilfældig udvalgt flaske har en vægt på mindst 440 g.
3) Bestem sandsynligheden for, at en tilfældig udvalgt flaske har en vægt på mindst 439 g.
Opgave 3
1) antag at standardafvigelsen på ventetiden er kendt og udgør 2 minutter
2) Antag at standardafvigelsen på ventetiden er normalfordelt
Opgave 4
1) Bestem et 95 %’s konfidensinterval for den andel af teenagere, som har læst mindst en bog indenfor den sidste uge
2) Vurder om Søren Nielsen udsagn er korrekt
Opgave 5:
1) Udfyld ovenstående antalstabel
2) Beregn de forventede værdier
3) Afgør om der er forskel mellem andelen af kvinder og mænd, som er tilfredse med deres udseende

Uddrag
1) Forklar hvornår en situation kan beskrives ved en binomialfordeling og anfør formlen til udregning af sandsynligheder i binomialfordelingen.

Forklar med udgangspunkt i et eksempel hvorledes man kan bestemme sandsynligheder i binomialfordelingen

- En situation med binomialfordeling kan beskrives ved at der kan komme to udfald, enten eller. Dog skal det opfylde følgende 3 betingelser:
1. Det gennemføres n gange
2. Sandsynligheden p er den samme hver gang vi gennemfører eksperimentet.
3. Der er uafhængighed mellem de enkelte forsøg. Dvs. resultatet af et forsøg har ingen indflydelse på resultatet af det næste forsøg

- For at vise et eksempel henvises læseren til de forskellige beregninger under opgave 1 på side 2 og 3

2) Forklar i hvilke situationer et materiale kan beskrives ved normalfordeling og forklar med udgangspunkt i et eksempel hvorledes man kan bestemme sandsynligheder i normalfordelingen.

- Man kan sige at: der er mange størrelser i naturen, der opfører sig på en specielt pæn (normal) måde. F.eks. hvis vi måler højden af unge mænd der er indkaldt til session, og foretager dernæst en gruppering af deres højder i intervaller, ser vi at:

Observationerne fordeler sig symmetrisk omkring medianen, hvilket indebærer at medianen er lig med gennemsnittet.

De fleste observationer befinder sig tæt på gennemsnittet, mens få observationer befinder sig langt fra gennemsnittet.

- For at vise et eksempel henvises læresen til de forskellige beregninger under opgave 2 på side 4 og 5

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu