Emneopgave: beskrivende statistik

Indledning
Beskrivende statistik bruges til en masse undersøgelser, det skaber overblik over alt indsamlet data. Man behandler den indhentede data, ved hjælp af en masse formler og ligninger.

Man forenkler opdagelserne

Når man arbejder med beskrivende statistik er der oftest i forbindelse med undersøgelser, altså er der lavet en større dataindsamling med et specielt formål. I denne opgave er det en undersøgelse som er lavet af en fabrik. Denne fabrik producere lotion.

Lotion er en flydende væske og måles derfor i mL. De har taget 100 prøver, hvor de har afmålt det præcise indhold. Der skal efter produceren være 237 mL i hver flaske, men i flere af prøverne er der enten mere eller mindre i.

Vi har flere former for formler og ligninger til at lave en præcis statistik/behandling af data. For at realisere meget af dataen, vil der blive fremstillet diagrammer og tabeller til behandlingen.

Vi skal igennem opgaven vurdere om virksomheden har brug for at ændres deres indhold i tuberne, ift. udfaldet af opgaven.

Vi kommer igennem ugrupperede observationer og grupperede observationer, her skal vi tættere ind på positionsmålene og spredningsmålene. Positionsmålene indeholder typetallet, kvartilsættet, og middeltallet. Spredningsmålene indeholder variationsbredden, kvartilafstanden, variansen og standardafvigelsen.

Indholdsfortegnelse
a) Opgaven løses først som ” ikke grupperede observationer ” og skal indeholde alt om positionsmålene, vi taler om: typetallet, kvartilsættet, og middeltallet og spredningsmålene: variationsbredden, kvartilafstanden, variansen og standardafvigelsen.

B) Opgaven løses herefter som ” grupperede observationer ” og skal indeholde alt om positionsmålene, vi taler om: typeintervallet, kvartilsættet, og middeltallet og spredningsmålene: variationsbredden, kvartilafstanden, variansen og standardafvigelsen.

Uddrag
Jeg er i denne opgave kommet omkring en masse forskellige formler, jeg har lært en masse om grupperede og ugrupperede observationer. Det er nogle højere talværdier end vi ellers har arbejdet med og en større hyppighedsgruppe.

Vi har gennemarbejdet vores observationer i Excel.

Virksomheden ønsker at der skal være 237 mL i hver tube. Undersøgelsen med det ugrupperede gennemsnit er meget præcist på 236,99 og det grupperede gennemsnit ligger på 236,4. Disse to tal er meget tæt liggende og da det grupperede gennemsnit er udregnet ud fra intervalmidtpunkterne, er det ikke de helt præcise tal. Derfor mener jeg ikke de behøver at lave de største ændringer.

Dog kan man se på standartafvigelsen at den i den ugrupperede gruppe er helt oppe på 4,85, og at der i den grupperede gruppe er en standart afvigelse på 4,88 hvor der i begge grupper godt kunne være et lavere udfald.

Derfor skal ydre grupperne nok præcisere for et mere præcist gennemsnit.

Vi har igennem opgaven set trappe diagrammer, søjle diagrammer og histogrammer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her