Beskrivende statistik | Matematik | Noter

Indholdsfortegnelse
Teoretisk del:
- Overskueliggøre et observationssæt
- Forskellige diagrammer man kan anvende
- Positionsmål
- Spredningsmål
- Grupperede og ugrupperede observationssæt
- Grafiske præsentationer
- Salgs konklusion

Uddrag
Overskueliggøre et observationssæt
Hyppigheden er antallet af gange tallet optræder blandt observationerne i et datasæt, hvor frekvens så er den andel af observationerne som tallet udgør.

Frekvens findes ved hjælp af udregningen hyppighed/antal observationer. Frekvens angives typisk i procent, men det kan dog også angives som et decimaltal.

- Intervalhyppighed viser antallet af observationer i det givne interval, hvor intervalfrekvens viser intervalhyppigheden i procent.

- Summeret hyppighed viser hvor mange observationer der er mindre end eller lig med din givne observation, hvor summeret frekvens viser hvor mange procent af det samlede observationssæt, der ligger på den givne observation eller derunder.

---

Når vi har et datasæt, er data som udgangspunkt ikke grupperet. Det er op til os at vurdere, om det giver mening at gruppere datasættet i netop dette tilfælde. Når man grupperer et datasæt, inddeler vi observationerne i intervaller.

Når man skal lave en oversigt over, hvordan observationerne fordeler sig, gør man det forskelligt alt efter om der er tale om grupperede eller ugrupperede observationer.

Ved ugrupperede observationer, vil man typisk lave et søjlediagram. Man har observationerne henad x-aksen, og for hver observation sætter man en søjle, der enten markere hyppigheden eller frekvensen for denne observation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu