Beskrivende statistik | Matematik

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Følgende spørgsmål skal besvares grundigt. Tag evt. udgangspunkt i nogle eksempler fra opgaver vi har lavet på klassen.

a) Hvad er forskellen på diskrete/ugrupperede variable og grupperede variable?
b) Gør rede for begreberne hyppighed, frekvens og summeret frekvens.
c) Hvilke diagrammer benyttes til at illustrerer fordelingen af diskrete/ugrupperede variable og hvad viser de?
d) Angiv formlen for at beregne middelværdien for diskrete variable.
e) Redegør for variationsbredde, kvartils bredde og standardafvigelse.
Indekstal
a) Beskriv fordelen ved at bruge indekstal, og redegør for begrebet basistal(basisår)
b) Angiv formlen for at beregne indekstallet for et givet år.
c) Angiv formlen til at bestemme talværdien for et givet år.
d) Forklar forskellen mellem en ændring i procent og en ændring i procent-point(formler).

Opgave 2
Ved en skriftlig test i matematik registrerede læreren, hvor lang tid, de 30 elever brugte på besvarelsen. Resultatet af registreringen ses herunder. Tallene angiver anvendt tid i minutter.

a) Gruppér tiderne i intervaller. Begynd med intervallet ]20 ; 24].
b) Opstil et skema for fordelingen med de grupperede tider. Skemaet skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne svare på spørgsmål d).
c) Tegn fordelingens søjlediagram og sumkurve.
d) Bestem:
• Middeltal
• Typeinterval
• Standardafvigelsen

Opgave 3
Prisen på en vare har de seneste 6 år udviklet sig som vist i nedenstående skema:

a) Udfyld de tomme felter i skemaet.
b) Hvad kan du læse ud af indekset for 2006, der er 106,3?
c) Hvad kan du læse ud af det indeks, du har beregnet for 2005?
d) Hvor mange procent steg prisen fra 2004 til 2007?

Uddrag
b) Gør rede for begreberne hyppighed, frekvens og summeret frekvens.
Hyppighed er hvor ofte tallene forekommer i det samlede observationssæt
Frekvens er hvor gange værdien optræder i et observationssæt ift. Det samlede antal værdier og hyppigheder.
Summeret frekvens er de sammenlagte frekvenser, for at danne overblik over størrelsen på observationerne.

c) Hvilke diagrammer benyttes til at illustrerer fordelingen af diskrete/ugrupperede variable og hvad viser de?
Ved diskrete variable bruges der trappediagram og pindediagram, da det tydeligt viser og giver et godt overblik over, hvor mange procent der udgør tallet i fx højden. Man kan udover også se, hvad typetallet eller hvad kvartilsættet er.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu