Beskrivende statistik | Diskret fordeling | Noter

Indledning
Formålet med beskrivende statistik er at gøre et stort talmateriale overskueligt

Indholdsfortegnelse
Formål:

Definition:

Tabel:

Diagrammer:

Deskriptorer:

Uddrag
xi : Observationssættet består af adskilte værdier, der ikke samles i intervaller

Formler:

Bruges når der er forholdsvis få x-værdier, der hver har en høj hyppighed.

Antallet af observationer kaldes n.

hi: Hyppigheden angiver hvor ofte den enkelte observation optræder.

Summen af alle hyppigheder giver antallet af observationer i alt:

n = ∑ hi

fi: Frekvensener hyppighederne omregnet til procent.

Derfor kaldes frekvensen også for den relative hyppighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu