Fordeling og statistik | Matematikopgave | 10 i karakter

Opgave 1

Marschall er en smykkeforretning beliggende i gågaden i Tønder. Indehaveren Amanda Marschall Nielsen har registreret den daglige omsætning i en periode på 246 åbningsdage i år 2017.

Nedenstående tabel viser et udsnit af omsætningen i 219 dage i år 2017 i perioden januar til november, som findes i filen Marschall.

Opgave 2

Amanda fra smykkeforretningen Marschall vil lave en kampagne, som markedsfører hendes nye smykker i lokalområdet.

Derfor beder hun en marketingsekspert om at lave en undersøgelse for hende for at kunne målrette kampagnen.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Lav en grafisk præsentation, som viser fordelingen af omsætningen.
b) Bestem følgende 4 statistiske deskriptorer for omsætningen:
c) Bestem andelen af dage med en omsætning over 3.000 kr.
d) Bestem sandsynligheden for, at der ud af 25 åbningsdage er mindst 10 dage med en omsætning over 3.000 kr.
e) Bestem relevante statistiske deskriptorer for omsætningen i december måned.
f) Sammenlign data fra december med data fra resten af året

Opgave 2
a) Analysér data ud fra relevante statistiske beregninger

Opgave 3
a) Opstil ulighederne, der beskriver begrænsningerne for produktionen af smykkerne.
b) Tegn polygonområdet givet ved de opstillede uligheder.
c) Bestem en forskrift for den lineære funktion i to variable, der angiver det samlede dækningsbidrag.
d) Bestem det antal Jewel-ringe og antal Plain-ringe, som guldsmeden skal producere og sælge for at opnå maksimalt dækningsbidrag.

Opgave 4
a) Tegn et xy-plot af sammenhængen mellem afsætning i stk. x og pris i kr. p(x).
b) Opstil en lineær regressionsmodel p(x)=ax+b, der beskriver ovennævnte sammenhæng og angiv en passende definitionsmængde for p.
c) Bestem en forskrift for R.
d) Bestem ved hjælp af differentialregning den afsætning, der giver det største dækningsbidrag.
e) Bestem ligevægtsmængden x* uden told og bestem den tilhørende ligevægtspris p*.
e) Vis med relevante udregninger, at den nye ligevægtspris i markedet vil stige med mindre end 9% med en toldsats på t=9%.

Uddrag
Til fremstilling af smykker forarbejdes metal med forskellige metoder: smedning, montering og pudsning. Smedning foregår ved, at metallet formes med en hammer.

Montering er en teknik, hvor specialfremstillede dele tilpasses og sammenføjes til det færdige smykke. Pudsning hvor metallet files, slibes og poleres.

En guldsmed fremstiller 2 typer af ringe: Jewel og Plain. Produktionen er underlagt nogle maksimeringsbegrænsningerr, hvilket fremgår af skemaet nedenfor.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu