Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Test for uafhængighed
Regressionsanalyse
- Danmark
-Sverige
Sverige og Danmark sammenligning

Opgave 2
a)
- Egenbetaling
- Banklånet
- Realkreditlånet
- Den månedlige effektive rente for realkreditlånet
- Den månedlige effektive rente for Banklånet:
- Den månedlige ydelse på realkreditlånet og de samlede renteomkostninger på realkreditlånet
- Den månedlige ydelse på banklånet og de samlede renteomkostninger på banklånet
- De samlede omkostninger på lånet

b)
- Prioritetslån
- Boliglån
- Månedlige effektive rente for prioritetslånet
- Månedlige effektive rente for boliglånet
- Den månedlige ydelse på prioritetslånet
- Den månedlige ydelse på boliglånet

c)
Ida ønsker at skylde maksimalt 1.500.000 kr.om 10 år og håber at finansieringen af den svenske og/eller den danske lejlighed opfylder dette ønske.

Opgave 3
a)
b)
- S1(x):
- S2(x):
- S3(x):
- S4(x):
- S(x):
c)
d)

Opgave 4

Opsamling på projektbesvarelse

Bilag
- Bilag 1 - Test for uafhængighed
- Bilag 2 - Filen fra opgaven er brugt
- Bilag 3
- Bilag 4
- Bilag 5
- Bilag 6

Uddrag
Der undersøges om der er sammenhæng i aldersgrupper og årsager til at flytte. Dette gøres ved at lave en test for uafhængighed. Udregningerne og dataene kan også ses i bilag 1.

Hyppighederne for undersøgelsen eller de observerede data fremgår i nedenstående tabel: Signifikansniveauet fastlægges som det første. Der vælges 5%

---

Ida ønsker at skylde maksimalt 1.500.000 kr.om 10 år og håber at finansieringen af den svenske og/eller den danske lejlighed opfylder dette ønske.

Den danske lejlighed finansieres af et banklån og et realkreditlån. Efter 10 år med tilbagebetalinger til banklånet så skylder ida 0 kr. til dette lån.

Dette kan ses i bilag 3. Hun mangler dog stadig at tilbagebetale 1.672.048 til realkreditlånet efter 10 år, 120. terminer. Dette kan ses i bilag 4.

Den svenske lejlighed finansieres af et prioritetslån og et boliglån. Prioritetslånets manglende tilbagebetaling efter 10 år, 120 terminer, er 941.364 kr.

Dette kan ses i bilag 5. Boliglånet manglende tilbagebetaling efter 10 år, 120 terminer, er 182.413 kr. som kan ses i bilag 6.