Indledning
Når man tænker på USA, tænker man på de frie muligheder der er givet, så man som borger har muligheden for, at skrive sin egen historie.

Muligheden for at bryde igennem de sociale klasser, uden nødvendigvis at være født med værktøjer til at hjælpe en med det. Da den amerikanske uafhængighedserklæring blev skrevet i 1776, var netop dette formålet.

Et formål om at ændre den måde den amerikanske hverdag havde set ud, under det britiske styre. Folket skulle have muligheden for økonomisk frihed, og muligheden for at kunne få et ord indført når det kom til hvilken regering, der skulle lede landet.

Denne liberale tankegang, der blev en hverdag blandt de amerikanske mennesker, har siden den amerikanske uafhængighedserklæring skabt et sted for folk der havde drømme og store idéer, og gjort USA til tilflugtsstedet for mange håbefulde.

Indholdsfortegnelse
Resumé 2
Indledning 4
Redegørelse for amerikanernes ønske om uafhængighed 5
- Stempelloven 5
- Oprørske Boston 6
Uafhængighedserklæringen 7
- Grounding fathers 7
- Analyse af uafhængighedserklæringen 7
- Samtiden og formålet 9
Uafhængighedserklæringens betydning for opfattelsen af ”The American Dream” 9
- Den amerikanske drøm 9
- The Gettysburg Address 10
- Obamas tale om ”The American Dream” 10
Vurdering af uafhængighedserklæringens betydning for ”The American Dream” 11
Kilder 12
Bilag 13
- Bilag 1 13
- Bilag 2 13

Uddrag
Efter stempelloven i 1765, indførte englænderne yderligere afgifter på varer som the, papir, glas og maling. Det gjorde de med ”the townsend acts”, der blev indført i 1767.

Kolonisterne følte igen at englænderne misbrugte deres magt, og det skabte igen store protester. D. 5 marts, 1770, kulminerede engelske soldater med nogle fulde amerikanske kolonister.

I utilfredshed med englændernes tilstedeværelse på deres gader, kastede kolonisterne snebolde efter soldaterne. De engelske soldater åbnede ild, og det endte med at fem kolonister mistede livet.

Mødet endte med at hælde brænde på det anti-britiske syn, og fik sat de engelske soldater i endnu dårligere lys.

Med tiden fik englænderne også fjernet afgifter, på alle de varer de havde lagt afgifter på med ”the townsend acts”, dog med undtagelse af the.

En af de største protester mod dette, skete d. 16 december, 1773, hvor amerikanske kolonister, udklædt som indfødte, smed 342 kasser med the, importeret af det britisk øst indiske kompani, ned i havnen i Boston. Dette var den første store protest mod det engelske styres tyranni og beskatning.

---

I sommeren 1776 udvalgte Den Anden Kontinentalkongres, bestående af repræsenter fra de 13 kolonier, en komité af fem medlemmer, med det simple formål at retfærdiggøre de 13 koloniers ret til en uafhængighed fra Englænderne.

Det der blev til den amerikanske uafhængighedserklæring. Komitéen bestod af John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingston

Roger Sherman og Thomas Jefferson, der med sidst nævnte som den primære mand bag kuglepennen, lavede en uafhænighedserklæring, der d. 4 juli 1776 blev godkendt og publiceret af de delegerede.