Grænsehandel | Matematikopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave a
- Bearbejdning af skema
- Gennemsnittet/middeltallet
- Typeinterval
- Kvartilsæt

Opgave 2
Opgave a:
- Følgende oplysninger bliver givet:
Opgave B:
- Udregning 1
- Udregning 2
- Udregning 3
- Udregning 4
Opgave c
- Realkreditlån
- Banklån
Opgave d

Opgave 3
a. Her indtegnes årstal på x-aksen og grænsehandlen med nydelsesmidler på y-aksen.

b. Vi udregnede hvert enkelte sammenhæng ud fra følgende formel:

c. Først indtegnes sammenhængen med henholdsvis år efter 2011 på x-aksen og grænsehandlen mednydelsesmidler i procent af privatforbruget på y-aksen.

d. For at bestemme hvilken prisændring der giver den bedste forbedring på de offentlige finanser, skal vi beregne G(x) toppunkt.

e. For at bestemme hvilken prisændring der giver den bedste forbedring på samfundsøkonomien, skal vi beregne S(x) toppunkt. Dog er dette en tredjegrads funktion og den overnævnte formel kan derfor ikke benyttes. Vi skal derfor i stedet finde s´(x), og beregne dens nulpunkter, da de beskriver s(x) monotoniforhold, altså der var den har maks- og minimumspunkter.

Opgave 4
a. Funktionen indtegnes i et koordinatsystem

b. Ud fra modellen kan det både beregnes og aflæses hvilket forbrug der ville være ved en pris på 45 kr.

c. For at vise dette benytter vi formlen for priselasticitet.

d. Først beregnes priselasticiteten ved en pris på 45 kr.

e. Den pris hvor varen er prisneutral angives når E_p (x)=-1, og vi sætter derfor formlen lig med -1, med samme f(x) og f`(x) fra overstående opgave da efterspørgslen er den samme.

f. For at bestemme denne pris indsættes den nye efterspørgsels funktion.

g. Den pris hvor varen er prisneutral angives når E_p (x)=-1, og vi sætter derfor formlen lig med -1, med samme f(x) og f`(x) fra overstående opgave da efterspørgslen er den samme.

h. For at sammenligne de overstående udregninger kategorisere jeg dem efter pris.

Uddrag
Det givent observationssæt optælles inden for intervaller, som systematiseres på excel i et skema hvor der er optalt samt beregnet intervalhyppighed, summeret intervalhyppighed, frekvens, summeret frekvens samt interval midtpunkt.

Der er bearbejdet 4 skemaer: 2019 Omsætning øl kr., 2020 Omsætning øl kr., 2019 Omsætning sodavand kr. og 2020 Omsætning sodavand kr.

---

Gennemsnittet er beregnet på følgende måde:
x ̅=m_1•f_1+m_2•f_2…m_k•f_k=(∑_(i=1)^k▒〖m_i•h_i 〗)/n

Hvor m_1,m_2,…,m_k er intervalmidtpunkterne, og f_1,f_2,…,f_k er de tilhørende frekvenser. Jan Glor havde i 2019 en gennemsnitlig omsætning på 2850 kroner i salg af Øl pr. uge, men kun på 2225 kroner i salg af Sodavand pr. uge.

Jan Glor havde i 2020 en gennemsnitlig omsætning på 6925 kroner i salg Øl pr. uge, men kun på 4288 kroner i salg Sodavand pr. uge.

Typeinterval
Typeintervallet er det interval med højest hyppighed. Dette kan konstanternes ud fra de 4 skemaer vi har bearbejdet, men kan også tydeliggøres og konstateres ud fra et søjlediagram lavet ud fra intervalfrekvenserne.

---

Ud fra ovenstående diagrammer konstateres der at Jan Glor i 2019 de fleste uger omsatte øl for ]2000;3000[kroner samt ]3000;4000[kroner.

Her er Sodavandens typeinterval lidt lavere. Jan glor omsatte de fleste uger sodavand for ]1000;2000[kroner.

I 2020 omsatte Jan Glor de fleste uger øl for ]4000;5000[kroner samt ]5000;6000[kroner. Her er Sodavandens typeinterval igen lidt lavere. Jan glor omsatte de fleste uger sodavand for ]2000;3000[kroner samt ]5000;6000[kroner

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu