Matematikaflevering om grænsehandel | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Grænsehandel

Opgave 1
Den 14. marts 2020 lukkede grænsen pga. Corona-situationen. Dette medførte ifølge flere medier, at de grænsehandlende efterfølgende købte mere ind i lokale butikker.

Hos Min Købmand i Møgeltønder følger man med i butikkens omsætning.

Data fra butikkens omsætning i ugerne 2 til 41 for både 2019 og 2020 indenfor øl og sodavand, kan findes i datafilen hhx211mab.

a) Lav en analyse af data hvori du inddrager grafiske præsentationer og deskriptiv statistik.

b) Vurdér købmandens udtalelser. Du kan bl.a. benytte statistiske test og konfidensintervaller.

Opgave 2
En virksomhed skal have bygget en ny lagerhal i området ved den dansk-tyske grænse. Virksomheden har set på to grunde, en på hver sin side af grænsen.

Grunden på den danske side af grænsen har et areal på 4178 m2 til en pris på 115 kr. pr. m2. På den tyske side er grunden 4025 m2 til en pris på 19 euro pr. m2 .

Virksomheden har fået et tilbud på byggeriet i Danmark og et i Tyskland. Tilbuddet på byggeriet i Danmark er på 9495000 kr. Tilbuddet på byggeriet i Tyskland er på 1495000 euro.

I opgaven kan du regne med en kurs på 7,45 DKK/EUR eller du kan bruge den aktuelle dagskurs.

a) Bestem den samlede pris for grund og byggeri på både den danske og den tyske side af grænsen.

b) Forklar udregningerne

c) Bestem restgælden for realkreditlånet og banklånet til byggeriet i Danmark efter 5 år.

d) Bestem ydelsen på det ny realkreditlån og opstil en amortisationsplan for lånet.

Opgave 3
Skatteministeriet laver hvert år en analyse af grænsehandlen i den Skatteøkonomiske redegørelse.

I redegørelsen fra 2019 er der blandt andet kigget på udviklingen af grænsehandlen med nydelsesmidler (øl, vin, sodavand, cigaretter, slik mm) i perioden 2011-2018.

Nedenstående tabel viser et udsnit af data. Samtlige data findes i filen hhx211mab.

a) Lav en grafisk præsentation af udviklingen i grænsehandlen med nydelsesmidler i perioden 2011-2018.

b) Udregn for hvert år hvor mange procent grænsehandlen med nydelsesmidler udgør af privatforbruget.

c) Lav et xy-plot der viser sammenhængen mellem antal år efter 2011 (x), og grænsehandlen med nydelsesmidler i procent af privatforbruget (y). Opstil en lineær regressionsmodel , der beskriver denne sammenhæng.

d) Bestem den prisændring pr. pakke der giver den største forbedring af de offentlige finanser.

e) Bestem den prisændring pr. pakke cigaretter der giver den bedste samlede effekt på samfundsøkonomien og sammenlign med svaret i d).

Opgave 4
Efterspørgslen efter cigaretter afhænger af prisen på cigaretter. Nedenstående model viser sammenhængen mellem prisen på en pakke med 20 cigaretter og det antal cigaretter der ryges pr. dag i gennemsnit pr. person over 15 år (både rygere og ikke rygere) i Danmark.

Det antages, at grænsehandel er tilladt, og at en pakke med 20 cigaretter koster ca. 42 kr. i Tyskland. I denne opgave betegner en pakke cigaretter en pakke med 20 stk.

a) Tegn grafen for C i et passende koordinatsystem.

b) Bestem ud fra ovenstående model det samlede forbrug af cigaretter den 1. juli 2020, hvis det antages at en pakke cigaretter kostede 45 kr. i Danmark.

c) Vis ved brug af ovennævnte formel for priselasticiteten for en pakke cigaretter i Danmark generelt kan beskrives ved en funktion med forskriften

d) Bestem priselasticiteten for en pakke cigaretter ved en pris på 45 kr. pr. pakke. og ved en pris på 65 kr. pr. pakke.

e) Bestem den pris, hvor en pakke cigaretter bliver prisneutral.

f) Bestem priselasticiteten for en pakke cigaretter ved en pris på 45 kr. pr. pakke. og ved en pris på 65 kr. pr. pakke i situationen hvor grænsehandel ikke har betydning.

g) Bestem den pris, hvor en pakke cigaretter bliver prisneutral.

h) Sammenlign dine svar fra spørgsmål f) og g) med svarene fra spørgsmål d) og e).

Indholdsfortegnelse
Købmanden udtaler, at en uge hvor omsætningen på øl er over 3000 kr. og/eller omsætningen på sodavand er over 2500 kr. er en god uge.

Han udtaler desuden, at han har en fornemmelse af, at omsætningsstigningen fra 2019 til 2020 på henholdsvis øl og sodavand har været nogenlunde den samme.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu