Grænsehandel | Opgave 1-4 | Matematik

Indledning
Grænsehandel over den dansk-tyske grænse er specielt udpræget i Jylland. Det skyldes muligheden for at handle dagligvarer og nydelsesmidler så som øl, vin, sodavand, slik og cigaretter billigere end i Danmark.

Opgaverne i dette projekt belyser forskellige aspekter af grænsehandel og andre problematikker i grænseregionen.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
- Opsamling på projektbesvarelsen

Uddrag
En virksomhed skal have bygget en ny lagerhal i området ved den dansk-tyske grænse. Virksomheden har set på to grunde, en på hver sin side af grænsen.

Grunden på den danske side af grænsen har et areal på 4178 m2 til en pris på 115 kr. pr. m2.
På den tyske side er grunden 4025 m2 til en pris på 19 euro pr. m2.

Virksomheden har fået et tilbud på byggeriet i Danmark og et i Tyskland. Tilbuddet på byggeriet i Danmark er på 9495000 kr. Tilbuddet på byggeriet i Tyskland er på 1495000 euro.

I opgaven kan du regne med en kurs på 7,45 DKK/EUR eller du kan bruge den aktuelle dagskurs.

a) Bestem den samlede pris for grund og byggeri på både den danske og den tyske side af grænsen. I Tyskland kan den samlede pris for grund og byggeri finansieres på følgende måde:
• 80% banklån
• 20% egen finansiering

Pris for grunden i Danmark 4178•115=480470
Samlet pris i Danmark 480470+9495000=9.975.470 kr.

Pris for grunde i Tyskland 4025•19=76475 euro 76475•7,45≈569738,8
Samlet pris i Tyskland 569738,80+(1495000•7,45)≈11.707.490,0

80% til banklån 11707490•0,80=9.365.992 kr.
20% til egen finansiering 11707490-9365992=2.341.498 kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu