Statistik og indekstal | Matematikopgave | 10 i karakter

Indledning
En emneopgave er en opgave, hvor du i teorien selv forklarer, hvad du ved om et emne. Du må bruge dine noter, lærerbogen, internettet og spørge alle dem du vil. Men vigtigt er, at teoridelen af emneopgaven danner grundlag for den mundtlige eksamen.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Forklar følgende begreber fra den beskrivende statistik:
b) I beskrivende statistik deles materialet op i diskrete variable og grupperede variable. Forklar forskellen på disse to variabeltyper, og forklar i hvilke situationer du vil gruppere dit materiale. Beskriv, hvilke diagrammer, der anvendes til at illustrere fordelingerne.

Opgave 2
a) Gruppér tiderne i intervaller. Begynd med intervallet ]20 ; 24].
b) Opstil et skema for fordelingen med de grupperede tider. Skemaet skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne svare på spørgsmål d).
c) Tegn fordelingens søjlediagram og sumkurve.
d) Bestem:

Opgave 3
a) Udfyld de tomme felter i skemaet.
b) Hvad kan du læse ud af indekset for 2006, der er 106,3?
d) Hvad kan du læse ud af det indeks, du har beregnet for 2005?
d) Hvor mange procent steg prisen fra 2004 til 2007?

Uddrag
- Diskrete variable er en variabel, der kan antage bestemte adskilte værdier, som fx hvis der er en klasse med 25 elever, hvor man kigger på deres alder. Her er alderen adskilt, hvor man kan se hvor hyppigt alderen forekommer, hvilket kaldes for et observationssæt

- Grupperede variable er intervaller af en bestemt mængde, hvor hyppigheden måles i de enkelte intervalperioder. Her fx er der 50 elever, der er blevet spurgt, hvor mange antal timer, de bruger på lektielæsning om ugen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu