Statistik, indekstal og procentregning | Marts 2020

Indledning
I forbindelse med nedbrud på en maskine er det meget vigtigt for virksomheden, at reparationstiden er lille. For at undersøge dette har man målt reparationstiden for 18 nedbrud:

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: I forbindelse med nedbrud på en maskine er det meget vigtigt for virksomheden, at reparationstiden er lille. For at undersøge dette har man målt reparationstiden for 18 nedbrud:
1. Bestem frekvensen og tegn histogrammet.
2. Bestem de summerede intervalfrekvenser og tegn sumkurven.
3. Aflæs 10%- og 90%-fraktilen.
4. Bestem middeltallet og medianen.
5. Bestem variansen og standardafvigelsen.
6. Bestem kvartilafstanden.
7. Beregn det forventede tab.

Opgave 2: I den vedlagte Excel-fil findes data fra en stikprøve med 726 observationer. Stikprøven omhandler antallet af årlige sygedage for korterevarende sygefravær blandt personalet i sundhedssektoren.
a) Opstil observationer, hyppigheder, frekvenser og summerede frekvenser for observationssættet.
b) Konstruér et pindediagram og et trappediagram over fordelingen.
c) Bestem middeltal, standardafvigelse, typetal, kvartilsæt og 0,9-fraktilen for fordelingen.
d) Kommentér fordelingen af observationerne ud fra svarene i a., b. og c.

Opgave 3: Et observationssæt har følgende frekvensfordeling. Beregn middeltallet, variansen og standardafvigelsen for observationssættet. Vis beregningerne af middeltal, varians og standardafvigelse.

Opgave 4: Følgende data er hentet i Statistikbanken
a) Udregn indekstal for de øvrige værdier med udgangspunkt i år 2011.
b) Opstil en prognose for udviklingen tablets og minicomputere – og angiv de forventede værdier i 2020.
c) Skriv et indlæg til et computerblad, hvor du redegør for udviklingen hidtil - og argumenterer for, hvordan du tror udviklingen vil være fremover. Hvad skal firmaet satse på, hvis de gerne vil øge deres aktiviteter?

Opgave 5: Et firma har valgt at sætte bruttofortjenesten til 40% af salgsprisen uden moms. Et produkt vare har en kostpris på 4.200 kr.
a) Bestem bruttofortjenesten.
b) Bestem salgsprisen uden og med moms.
c) Hvad er salgsprisen uden moms på denne vare?
d) Hvad er varens kostpris?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her