Blækregning | Matematikopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Blækregning 1
Opgave 1
a. Hvor meget koster en tur på 4 km?
b. Hvor langt kan man køre for 300 kr.?

Opgave 2
a. En lineær funktion er givet ved f(x)=4x-11. Beregn f(5).
b. Løs ligningen 20x+32=5x-13.

Opgave 3
1. f(x) 136*0,98^5 = 122.933228
2. f(x) 136*0,98^15 = 100.445398

Opgave 4
a. Opstil forskriften for den eksponentielle funktion der beskriver udviklingen i antal kunder.
b. Beregn hvor mange kunder selskabet havde ved starten af år 2018.

Opgave 5
a. Hvor stor en procentdel af lodderne gav en gevinst på 100 kr.?
b. Beregnet de summerede hyppigheder og forklaret hvad de fortæller om undersøgelsen:
- Xi (observationer):
- h(xi) (antal hyppighed):
- H(xi) (Summeret hyppighed):
- f(xi) (Frekvens):
- F(xi) (Summeret frekvens) :

Opgave 6
a. Beregn H(1) og F(1).
b. Beregn P(X=2).

Uddrag
I skal aflevere en skriftlig besvarelse af nedenstående opgaver. I jeres besvarelse skal I ikke kun skrive hvad I mener at svaret på hver opgave er, I skal også forklare hvordan I er nået frem til dette svar.

Det er tilladt at bruge GeoGebra til opgaverne. Besvarelsen skal laves individuelt. Det betyder ikke at I ikke må tale med hinanden om opgaverne og hvordan de løses, men I skal sørge for selv at formulere jeres besvarelse.

I må altså ikke dele foreslåede besvarelser til de enkelte opgaver med hinanden. Opgave 1 og 2 handler om lineære funktioner, opgave 3 og 4 handler om vækst og regression, og opgave 5 og 6 handler om deskriptiv statistik.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu