Blækregning 3

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
a. Tegn mulighedsområdet og find hjørnepunkterne.
b. Hvor mange stk. Sol og Måne skal firmaet producere for at opnå det størst mulige over- skud?
c. Hvor meget sølv har firmaet tilovers ved den optimale produktion?

Opgave 2:
a. Hvad er firmaets omkostninger per vare ved produktion af 2.300 varer?
b. Hvor mange varer skal firmaet producere for at have de mindst mulige omkostninger per vare?
c. Hvad er de mindst mulige omkostninger per vare?

Opgave 3:
a. Opstil et skema med hyppigheder, summerede hyppigheder, frekvenser og summerede fre- kvenser for undersøgelsen. Forklar hvordan frekvenserne er regnet ud.
b. Aflæs i skemaet:
c. Aflæs i skemaet medianen og kvartilsættet for undersøgelsen.

Opgave 4:
a. Hvor meget vil der stå på Isoldes konto om 6 år?
b. Hvis Isolde flytter sine penge til bonuskontoen, hvor meget vil der så stå på den om 6 år?
c. Hvis Isolde forventer at hun skal bruge pengene om 5 år, kan det så betale sig for hende at flytte dem fra indlånskontoen til en bonuskonto?

Opgave 5:
a. Hvad var Phobos’ omsætning i år 2009?
b. Opstil en forskrift for den eksponentielle funktion der beskriver udviklingen i Deimos’ over- skud.

Uddrag
Jeg startede med at regne Bonuskontoen med de nye variable (antal terminer som var ændret til 20 siden hun forventer at trække pengene ud efter 5 år). Derefter minus jeg med 1000 siden der var ge- byr og fik resultatet 25747. jeg gjorde det samme med Indlånskontoen (men udregnede antal termi- ner i år i stedet for kvartaler) og fik resultatet 25245.

Derefter sammenlignede jeg resultaterne for bonuskontoen og indlånskontoen 25245 - 25747. Derfor kan jeg konkludere at Bonuskontoen er bedst hvis Isolde skal få flest penge udbetalt efter 5 år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her