Renteregning | Matematiknoter

Indholdsfortegnelse
Del 1: Teori: (Kapitel 7 i bogen)

Sammensat rentesregning:

1. Angiv fremskrivningsformlen, forklar de indgående symboler i formlen og gør rede for, at forrentning af en kapital følger en eksponentiel udvikling.

2. Angiv tilbageskrivningsformlen (se bogen) og forklar, hvad sammenhæn¬gen/for¬skel¬len er mellem den og fremskriv-nings¬form¬len.

3. Hvordan beregnes den effektive rente? (Fx den årlige effektive rentefod ud fra den månedlige)

Annuiteter:

4.Hvad forstås ved begrebet annuitet? (Se bogen).

5. Angiv opsparingsformlen og forklar de indgående symboler

6. Angiv gældsformlen, forklar de indgående symboler og gør rede for udledningen af denne formel (Udledningen er kun obligatorisk for Mat-B elever, se afsnit 7.7)

7. Angiv ydelsesformlen og vis, hvordan den fremkommer ud fra gældsformlen.

8. Hvad forstås ved en amortisationsplan? Vis gerne eksempel.

9. Hvordan kan man beregne en restgæld? (Flere måder) Angiv formlen og beskriv de to led, den består af.

Del 2: Praktik.

Opgave 1
a) Bestem det beløb Ole kan hæve den 1. juli 1999.
b) Bestem den månedlige ydelse Ole skal betale.
c) Bestem den årlige rente Ole skal betale.
d) Bestem restgældens størrelse.

Opgave 2
a) Bestem hvor stort et lån Andreas kan optage.

Uddrag
Fremskrivningsformlen er anigivet ved

K_n= K_0•〖(1+r)〗^n.

De indgående symboler i formlen har hver sin betydning, hvilket er Kn = slutværdien (slutkapitalen) K0 = startværdien (startkapitalen) r = procentændring (renten) 1 + r = fremskrivningsfaktoren n = antal terminer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu