Psykologi | Noter | Over 20 sider

Indholdsfortegnelse
Psykoanalysen - Sigmund Freud:
• Jeg, overjeg og id:
• Libido:
• Dødsdrift:
• Ødipus-komplekset:

Behaviorisme:
Evolutionspsykologien - Charles Darwin
- Kognitiv Psykologi (senmoderne psykologi)
- Tankemønstre - rutiner/mønstre.
• Bottom up processer:
• Top Down processer:
- Eksistentiel Psykologi
- Socialpsykologi
- Sigmund Freud;
- Erik Erikson;
- Margaret Mahler;

Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: (Bowlby)
- Tilknytningsadfærd (teori-1960’erne):
- Før-tilknytningsperiode (0-2 mdr.)
- Den begyndende tilknytning (2-8 mdr.)
- Selektiv tilknytning (7-24 mdr.)
- Separationsreaktioner:
- Børns reaktioner på omsorgssvigt
- Kontaktforstyrrelser:
- Depression:
- Omsorgssvigt
- Separationsreaktioner:
1. protest:
2. fortvivlelse:
3. emotionel frakobling:
- Der er forskellige typer af omsorgssvigt:
1. vanrøgt:
2. fysiske overgreb:
3. psykiske overgreb:
4. seksuelle overgreb:
- Reaktioner på omsorgssvigt:

Udviklingspsykologi
- Erik Erikson
- De 8 stadier:
- Udvikling:
- Krise betyder:
- Psykiske kriser:
- Eriksons udviklingstrappe:
1. stadie: Spædbarnealder 0-18 mdr.
• Eksistens krise:
• Grundlæggende styrke:
• Grundlæggende svaghed:
• Betydningsfulde relationer:
2. stadie: Tidlig barndom 18 mdr. – 3 år.
• Adfærdsmønster:
• Eksistens krise:
• Grundlæggende styrke:
• Grundlæggende svaghed:
• Betydningsfulde relationer:
4. stadie: Skolealder 6-12 år
At lære og udforske
• ksistens krise:
• Grundlæggende styrke:
• Grundlæggende svaghed:
• Betydningsfulde relationer:
5. stadie: Ungdom 12-18 år
• Barnet udvikler sig til at være et ungt menneske
• Eksistens krise:
• Grundlæggende styrke:
• Grundlæggende svaghed:
• Betydningsfulde relationer:
• Respekter den unges ret til egne meninger og behov for at afprøve forskellige roller
6. Stadie: Tidlig voksen alder 19-30 år
• Eksistens krise:
• Grundlæggende styrke:
• Grundlæggende svaghed:
• Betydningsfulde relationer:
• Udfordringen er at indgå i forpligtende relationer til andre mennesker (følelsesmæssigt forbundet) uden at give køb på egne idealer elelr egen oplevelse af identitet
7. stadie: Voksenalder 30-65 år
• Forplantning (behov for at engagere sig i noget der ligger uden for en selv – eks. børn)
• Eksistens krise:
• Grundlæggende styrke:
• Grundlæggende svaghed:
• Betydningsfulde relationer:
8. stadie: Alderdom
• Adfærdsmønster:
• Eksistens krise:
• Grundlæggende styrke:
• Grundlæggende svaghed:
• Betydningsfulde relationer:
- Kritik af Erikson

Uddrag
Psykoanalysen er en teori om, hvordan psyken fungerer. Den blev oprindeligt udviklet af Sigmund Freud.

Som psykologisk teori har psykoanalysen gennem de sidste 100 år sat et betydeligt præg på den vestlige kultur og intellektuelt liv generelt.

Den lever fortsat direkte og indirekte i vores forståelse af, hvordan mennesker tænker, handler og føler og i vores forståelse af kunst og kreativitet.

På tværs af Freuds mange psykoanalyser, kunne han få øje på forskellige træk, der gik igen hos alle patienterne.

På baggrund af de mange samtaler, hypnoser og drømmetydninger, udviklede Freud derfor en række berømte teorier om menneskets psyke, som han arbejdede ud fra:

• Jeg, overjeg og id: Vores psyke er ifølge Freuds teori inddelt i tre dele. (1) Id'et , der er kilden til vores instinkter og drifter - til vores kropslige behov og ønsker, samt vores seksuelle og aggressive drifter. (2)

Overjeg'et, der er de regler, vi har lært igennem vores opvækst. Det er dem, der sørger for at holde id’et nede, så vi ikke går amok i en lystrus. (3) Jeg'et, der er afbalanceringen af de voldsomme drifter i id’et og overjeg’ets trang til selvkontrol.

---
Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: (Bowlby)
John Bowlby 1907-1990 - engelsk læge og psykoanalytiker. Undersøgte børn på børnehjem i 1940’erne og 50’erne. Han udviklede herefter en teori om børns tilknytningsadfærd og separationsreaktioner.

Tilknytningsadfærd (teori-1960’erne):
• Bygger ovenpå den psykoanalytiske tradition, og på Bowlby’s observationsundersøgelser af børn på børnehjem samt fra Konrad Lorenz’ eksperimenter med prægning hos dyr.

• Bowlby mener også, at der forekommer en form for prægning hos børn, men kalder det i stedet for tilknytning

der viser at små børn fra starten af viser en medfødt tilknytningsadfærd (i form af smil, gråd og klyngen til mennesker). Men den endelige tilknytning til omsorgspersonerne, finder først sted fra barnet er 7-24 måneder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu