Barndommen | Noter i psykologi | Over 2 sider

Indholdsfortegnelse
Opdragelse
Udviklingspsykologi
- Begreb
- Daniel Stern - Kerneselv

Uddrag
• Direkte opdragelse
• Forældre (eller andre autoriteter) opdragelse, gennem anvisninger til barnet i forhold til normer og "spilleregler" i samfundet.

• Indirekte opdragelse
• Barnets sociale læring gennem interaktion med andre i hverdagslivet.

• Børnesyn
• Fortæller noget om, hvordan man opfatter et barn.

• Opdragelsessyn
• Fortæller noget om, hvordan man mener børn bør opdrages.

• Opdragelsesidealer
• Der fortæller noget om, hvad man ideelt set ønsker at opdrage dem til.

• Autoritær opdragelsesstil
• Bygger på princippet om, at børn skal lystre uden forklaring af årsag eller hensigt med den forlangte adfærd og godtage den voksnes mening som rigtig.
• Du tror, at børn skal ses og ikke høres.
• Når det kommer til regler, tror du det er "min vej eller motorvejen."
• Du tager ikke hensyn til dit barns følelser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu