Portugal | International Økonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1.
Udregn BNP pr. indbygger i Portugal ud fra bilag 1. Lav indeksering af BNP, indbyggertallet og BNP pr. indbygger, hvor år 2013 er indeks 100. Vis din beregnede indeks i et kurvediagram og forklar udviklingen.

Opgave 2a.
Analyser ud fra bilag 2 Portugals økonomiske situation. Forklar også hvad der har bidraget til Portugals økonomiske vækst i år 2019.

Opgave 2b.
EU's Stabilitetspagt kræver at medlemslandene i EU må højst have et årligt underskud på offentlig saldo på 3 pct. af BNP og samlet offentlig gæld på 60 pct. af BNP.
Forklar hvorvidt Portugal overholder af Stabilitetspagten i dag og vurder om Portugal i fremtiden kan overholde Stabilitetspagten.

Opgave 2c.
Vurder ud fra bilag 3 og 4 Portugals demografiske udfordringer.

Opgave 3.
Notat.
Du er ansat som embedsmand i Portugals finansministerium. EU ønsker en forklaring fra den portugisiske regering på, hvordan Portugal i fremtiden vil overholde Stabilitetspagten. Du skal lave et udkast til denne forklaring, hvori du inddrager den økonomiske og demografiske situation i Portugal og anbefalinger til økonomiske politikker, Portugal kan føre. Brug relevante besvarelser fra øvrige opgaver og bilag til at underbygge notatet.

Uddrag
Ud fra den blå linje i diagrammet (indeks af BNP), så kan man se at BNP ‘en har udviklet sig positivt fra år 2013 som er indeks 100, hvilket vil sige det er basic året. Det betyder at Portugals økonomi har udviklet sig positivt og landet er blevet rigere siden år 2013, da den er blevet ved med at sige år efter år, hvor den så er endt på 113,6 i år 2019. Det vil sige den er steget med 13,6 procentpoint.
Hvilket man også kan se ved indeks af BNP pr. indbygger.

Da den er steget i takt med indeks af BNP og derfor også viser at indbyggerne i Portugal er blevet rigere med årene.
Men dog er indekstallet faldet af indbyggere i Portugal, hvilket vil sige at der bor mindre i Portugal år efter år, da den bliver ved med at falde i alle årene.

---

De sidste par år kan man se vi har haft en stor udvikling i forhold til vores økonomi, og hvis landet forsætter med at udvikler sig i dette tempo, så vil vores økonomi se meget bedre ud i løbet af de kommende år. Dog er vores økonomi stadig dårlig og det har den været i mange år nu, men som man kan se på vores BNP, Privat forbrug, Offentlig forbrug, Investeringer, Eksport af varer og tjenester og Import af varer og tjenester. Så kan man se en positiv udvikling igennem årene.

For at vi kan forbedre vores økonomi, har vi nogen mål vi gerne vil gennemføre. flygtninge og indvandrere er bidende nødvendige for Portugals overlevelse. Der fødes for få børn, og der mangler arbejdskraft. Dette er et af vores største mål. Vi kan få mere arbejdskrafts ved at få flere flygtninge, og idet landet kun har fået 5000 søger landet derfor det dobbelte. Ved at få flere flygtninge vil både hjælpe manglen på arbejdskraft men også muligheden for der kan blive født flere børn, ved det kan vores befolkning stige, i modsætning til faldet i seneste mange år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu