Indholdsfortegnelse
• Romantikkens litteratur - særlige karakteristiske træk
• Universalromantikken – den guddommelige idé, sammenhæng og ide
• Indvielsen af Schack von Staffeldt (1804)
• Nationalromantikkens digtning – økonomisk og moralsk opløsning
• Sammenligning af Indvielsen og Fædrelandssang

Uddrag
Idealisme i romantikken er en forestilling om, at den egentlige, sande virkelighed er ideernes verden. Den konkrete, materielle verden opfattes som en slags skyggevirkelighed.

Det egentlige virkelige er kun menneskets erkende af dets åndsevner. Derved handler den romantiske digtning om idealisme og hvordan kontrasten mellem ideernes virkelige verden og fænomenernes uvirkelige verden giver for-skellige udtryk.

---

Denne gyldne tid, var det åndelige og det legemlige en enhed. Men efter nationens fald, blev det kunstnerenes opgave at skildre disse ideale, harmoniske gyldne tid – for at genrejse nationen, så den igen kunne få sin stolthed og identitet tilbage – og blive til en sammenhæng. I nationalromantikken er der også fokus på det verdslige og det religiøse, altså kongen og kirken.