Indledning
Digter ”Indvielsen” er skrevet af forfatteren Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt. Schack von Staffeldt var født den 28. marts 1769 i byen Garz, som ligger i den sydlige del af Tyskland, Staffeldt var en vigtig person for romantikkens spredning i Danmark, især med udgivelsen af det ny platonisme digt Indvielsen.

Digtet er skrevet i 1804, og fremgår i digtsamlingen ”Digte” (1804). Genre bærer meget præg af både det lyriske og det episke i digtet.

Digtet kan hælde mere til den ene over den anden, men det kommer helt an på hvordan man vælger at fortolke digtet.

Digtet prøver at fortælle os læser en historie, en historie, som omhandler en følelse af længsel og det at være fanget et sted.

Uddrag
Opbygningen af digtet er meget simpel, den er opbygget med 4 strofer med 6 vers i hver, man kan se, at hvert andet vers er kort, rettere sagt 2-3 ord, dog med undtagelse i de 2 sidste vers i hver strofe.

Handlingsforløbet kan man næsten godt kalde det, fordi digtet er skrevet i tid, så det virker som en lille fortælling og den er skrevet kronologisk.