Indledning
Romantikken begynder i 1800-1870. De forsøger at spejle sine tanker og følelser i naturen. Hvilket også er derfor de tit søger ud i naturen, for at drage inspiration og leve sig ind i det.

De romantiske værker dyrker de store følelser, kærligheden fantasien, længslen osv. alle som en vej til at finde ind til en dybere og højere mening med tilværelsen.

Uddrag
I perioden har forfatterne en opfattelse af sig selv som særligt individer personer “romantiske genier”, hvis højeste mål er at viderebringe deres indsigt om verden til andre mennesker.

Digtet de tvende Draaber falder godt ind unde den tid frodi digte beskriver nogle af de samme ting, og man opfatter at digteren havde den ideologi med at verden er delt i to hvor forfatterne og filosofferne lever i en verden kun de kan se og verden som de almindelige mennesker lever i er kun en illusion som er skabt den kaldes for 'fænomenernes verden'.