Opgave 1-5 | Noter Matematik

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Benyt tabellens data til at bestemme a og b
b) Gør rede for, hvad tallet a fortæller om den årlige middeltemperatur i Vestgrønland

Opgave 2
a) Forklar linje for linjeudregningen af a. Benyt eventuelt vedlagte bilag.
b) Bestem værdien af b, og opskriv forskriften for f.

Opgave 3
a) Brug to-punktsformlen til at bestemme a og b.
b) Gør rede for hvad tallene a og b fortæller om sammenhængen mellem omkostningerne og den producerede mængde.

Opgave 4
a) Bestem hældningskoefficienten for en lineær funktion, hvis graf står vinkelret på grafen for f.
b) Tegn grafen for den lineære funktion, hvis graf står vinkelret på f og går gennem punktet (3,6).

Opgave 5
a) Bestem y2.

Uddrag
a) Benyt tabellens data til at bestemme a og b
M(n) = a * n + b
A = -0,73
B = 46,09
Jeg brugte regression i Geogebra, ved at bruge tabellens tal.

b) Gør rede for, hvad tallet a fortæller om den årlige middeltemperatur i Vestgrønland

A fortæller at den årlige temperatur i Vestgrønland falder med 0,73 grader for hver breddegrad på tabellen.

Opgave 2
a) Forklar linje for linjeudregningen af a. Benyt eventuelt vedlagte bilag.
Linje 1: Formel bliver skrevet op
Linje 2: Tallene bliver sat ind
Linje 3: Der er blevet trukket fra oppe og nede.
Linje 4: Der er blevet divideret, og facit er skrevet

b) Bestem værdien af b, og opskriv forskriften for f.
-3 - 3 * -4 = 9
B = 9

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu