Nationalismen | DHO | 10 i karakter

Indledning
I denne DHO har jeg lavet en redegørelse for baggrunden for Nationalismen, hvor jeg vil komme ind på begrebet nationalisme, og hvordan det kom til Danmark.

Jeg har også lavet en redegørelse for Nationalromantikken, hvor jeg kommer ind på de danske kriser, og hvordan digterne fik indflydelse på og inspiration af det danske folk.

Efter redegørelsen har jeg lavet en analyse af to forskellige tekster ”Breve fra danske krigsmænd”, som er en samling af breve, hvor jeg skulle analysere et brev fra en enkelt mand kaldt N.P. Rasmussen.

Det andet digt, jeg skulle analysere, var ”Der er et yndigt land” af Adam Oehlenschläger, som vi alle kender i dag som den danske nationalsang.

Efter analysen har jeg skrevet en diskussion om sammenhængen mellem de historiske begivenheder i perioden og de litterære tendenser, der kommer til udtryk i ”Der er et yndigt land”.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse 3
- Begrebet nationalisme 3
- 1800-tallet 3
- Baggrunden for nationalismens komme til Danmark 4
- Nationalromantik 5
Analyse 6
- Breve fra danske krigsmænd 6
- Der er et yndigt land 7
Diskussion 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag
Begrebet nationalisme
Nationalisme er en fællesskabsfølelse altså opfattelsen af at være en samlet nation med nationale værdier og normer.

Nationalisme findes i forskellige grader fra land til land og fra region til region med, hvem der vægter hvad mest.

1800-tallet
Starten af 1800-tallet var præget af økonomisk krise fra 1801 til 1820’erne som følge af Napoleonskrigene og herunder statsbankerotten i 1813, der ikke var en egentlig bankerot, men krisen betød, at den danske valuta mistede værdi.

Fra 1820 til 1870’erne kom kornsalgsperioden, efter at det under krisen havde været svært at sælge afgrøder.

Sidst i 1820’erne gik det igen fremad, og der begyndte købmænd at støtte kunstnere og akademikere, og foreningslivet blomstrede op.

Den 20. januar 1848 døde Kong Christian 8., og ugen efter meddelte Statsrådet at man arbejdede på en ny forfatning, og at der allerede forelå et foreløbigt reskript.

Den 25. maj 1849 vedtog man Grundloven i Den Grundlovgivende Forsamling, og den 5. juni 1849 underskrev Kong Frederik 7.

Med grundloven fulgte valgretten og stemmeretten til en specifikt udvalgt gruppe mænd. Den 28. juli 1866 vedtog man Den Gennemsete Grundlov

som fastholdt størstedelen af Junigrundloven men ændrede på, hvem der skulle stemme, og hvordan stemmerne blev fordelt. Denne medførte en forbitret forfatningskamp der først blev løst ved Systemskiftet i 1901.

Baggrunden for nationalismens komme til Danmark
Det, der udløste at nationalismen kom til Danmark, startede allerede så småt i 1750’erne med landboreformerne og stavnsbåndets ophævelse i 1788.

Den krise udløste et slags oprør mod enevælden (Godsejere, adelen og de økonomisk velstillede folk).

I 1776 vedtog man en forordning , der sagde, at man skulle være født i Det Danske Rige for at blive embedsmand, pga. kongen ingen børn havde, og man var bange for, at der skulle komme en udlænding og tage magten over Danmark.

Allerede der begyndte danskerne at se sig selv som en samlet nation og arbejde hen imod selvstændighed i stedet for at være en del af fx Det Tyske Forbund.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu