Danmark i krig | DHO

Problemformulering
Der vil i denne opgave redegøres for baggrunden af Irakkrigen.
Derefter analyseres argumentationen i to artikler vedrørende Anders Foghs og Carl Holsts holdninger til krigen.
Afslutningsvis diskuteres og vurderes årsagerne til den danske deltagelse i Irak.

Indledning
”Mission accomplished”. Sådan lød det stolt fra George Bush, da USA og koalitionerne afsatte den frygtindgydende diktator, Saddam Hussein. Men hvad var årsagerne til dette?

USA regnede med, at et angreb mod New York og Washington fra udlandet vil være urealistisk. Men d. 11. september 2001 ændrede dette sig til at være yderst realistisk.

Fire passagerfly blev kapret af en gruppe arabere. Terrorister fløj 2 af flyene direkte ind i tvillingetårnene. Civile begyndte at hoppe ud ad vinduerne, for ikke at brænde ihjel.

Brandmænd løb ind i bygningen, for at redde de hjælpeløse amerikanere. Dog blev flere brandmænd selv fanget inde i bygningerne, da de braste sammen. Amerikanerne blev terroriseret og levede i frygt i flere år.

Hele verden blev chorkeret over, at terroristerne kunne bringe så stor en terror direkte til USA. Herfra blev det en international frygt at være det næste mål for Osama Bin Ladens terrorangreb.

Dette ledte til, at præsidenten erklærede krig direkte imod terror. Her vil præsidenten have fat i lederen af Al-Qaeda, nemlig Osama Bin Laden. Men dette var ikke nok, da præsidenten anså diktatoren af Irak, Saddam Hussein for yderst farlig.

Præsidenten valgte her at erklære krig imod Irak med henblik på at afsætte Saddam Hussein. Her tilsluttede Danmark sig, men på hvilket grundlag? Ville Danmark ligeledes afsætte Saddam Hussein? Var det for at virke loyale overfor USA?

Indholdsfortegnelse
Problemformulering...........................................................................................................2
Metode/afgrænsning .......................................................................................................... 2
Indledning .........................................................................................................................3
Baggrunden for Irakkrigen ................................................................................................ 3
Artikelanalyse .................................................................................................................... 6
Fogh versus journalist................................................................................................................6
Holst versus Anders Fogh Rasmussen .......................................................................................8
Diskussion af årsagerne til den danske deltagelse i Irakkrigen ......................................... 11
Konklusion....................................................................................................................... 14
Litteraturliste ................................................................................................................... 15

Uddrag
USA hævdede som sagt, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, som kunne komme i hænderne på terrorister. Dette hævdede USA på baggrund af, at Irak havde gjort lettere modstand imod FN’s våbeninspektører.

Det var en af USA’s hovedårsager til at gå ind i Irak. Desuden virkede denne årsag god nok for Venstre og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti. Det var et snævert flertal, som stemte for, at Danmark skulle hjælpe USA. Regeringen havde overordnet set 3 vigtige årsager til at deltage i Irakkrigen, som er:

Danmark valgte at støtte en stormagt som USA, men var dette den rette beslutning?

Danmark kunne i 1993 vælge at være en del af EU’s udenrigspolitik, men fik et forsvarsforbehold. D et ville på den ene side gavne Danmark at være en del af udenrigspolitikken, da landet så ville vise loyalitet overfor EU. Desuden er landene tæt knyttet geografisk, hvorimod USA har en længere afstand.

På den anden side, er USA en stormagt og var på daværende tidspunkt i besiddelse af større militære muskler. Dette gav derfor nogle fordele, men også ulemper for Danmarks prioritering.

Endnu et grundlag for, at Danmark gik ind i Irakkrigen, var fordi at landet var præget af diktatur. I analysen fortæller Anders Fogh, at man bliver nødt til at gribe ind, når en diktator undertrykker folk.

Men hvis Danmark vil demokratisere diktaturer, som fungerer dårligt, kunne Danmark eventuelt også have invaderet andre diktaturer, som for eksempel nabolandet Saudi-Arabien, der er præget af voldsom undertrykkelse overfor personer med en anden etnicitet og yderligere også overfor kvinder.

Desuden opstod Islamisk Stat i kølvandet på ”demokratiseringen”. Og hvis 116.000 civile irakere døde, samt tusinder af soldater, så er skaden vel også større end den havde været med en undertrykkende diktator. Endvidere kendte regeringen til konsekvenser som kunne ende ud i terror.Afslutningsvis mener en række eksperter at Irak er ved at ende ud i diktatur igen.

Dette er dog ikke ensbetydende med at det sker.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu