Indledning
Første verdenskrig blev kaldet ”krigen som skulle ende alle krige” men det gjorde den dog ikke. Da Versailletraktaten blev indgået, efter krigens slutning så blev Tyskland ydmyget med krigsskader der skulle betales og en begrænsning på deres hær og mere til.

Denne ydmygelse ville blive til en lang optakt til et rasende Tyskland og en bidragelse til starten på anden verdenskrig (Jesper Samson, Faktalink, 2. Verdenskrig, 2015). Den 9. april 1940 blev Danmark invaderet og erobret af det nazistiske Tyskland.

Selvom at Danmark forholdt sig neutral og havde egentlig håbet på at forholde sig neutral igennem krigen så blev vi stadig en del af krigen som Hitlers gangbro til Norge.

Men igennem den danske regerings samarbejdspolitik med Tyskland så forblev Danmark relativ intakt som et land, i modsætning til andre besatte EU lande som Polen eller Frankrig.

Besættelsen af Danmark varede i fem år og påvirkede hver eneste danskers liv, nogle mere end andre. Det var alt lige fra at blive forfulgt som dansk jøde til at den helt almindelige danske borger pludselig ikke kunne skaffe mad nok til deres familie.

Ud fra besættelsestiden kom der en masse beretninger og fortællinger om hvordan det var at leve under tyskernes styre. Eftersom at årene går og vi kommer længere og længere væk fra krigen så formindskes antallet selvfølgelig også at fortællinger fra dengang da færre og færre mennesker lever fra dengang.

Det er derfor, at de fortællinger og beretninger bliver vigtigere og vigtigere for hver dag der går og vi må ikke lade de fortællinger gå tabt da det er en vigtig del af hvem vi er som danskere.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING............................................................................................................................................. 1
OPGAVEFORMULERING............................................................................................................................ 1
AFGRÆNSNING/METODE ......................................................................................................................... 1
REDEGØRELSE .......................................................................................................................................... 2
ARTIKELANALYSE...................................................................................................................................... 4
VURDERING HVORFOR FORTÆLLINGER OG BERETNINGER OM BESÆTTELSESTIDEN STADIG HAR RELEVANS I DAG........................................................................................................................................................ 8
KONKLUSION............................................................................................................................................ 9

Uddrag
Den danske regering valgte på dagen af invasionen at samarbejde med besættelsesmagten i håbet om at bevare så meget af den danske stat som overhovedet mulig og bevare statens kontrol over Danmark. Besættelsen varede indtil tyskernes nederlag den 5. maj 1945. Besættelsen af Danmark var dog lidt anderledes end besættelsen af Norge, Frankrig og Polen.

Eftersom de tre lande havde kæmpet imod Tyskland, så fik de en hårdere tilværelse, men da Danmark valgte at samarbejde med Tyskland, så betød det, at lige fra starten af besættelsen så blev vi ikke behandlet som Tysklands fjender.

F.eks. i Frankrig der blev der installeret en marionetregering som blev styret af Tyskland, men i Danmark fik vi lov til at beholde vores regering fordi vi samarbejdede med tyskerne. Tyskland gavnede også meget af Danmarks landbrugs-, fiskeri- og industrivarer.

Det var dog stadig Tyskland som havde kontrollen over Danmark og det betød også at hvis der var noget som de ville bestemme over, så gjorde de det. Så længe at Danmark makkede ret og gjorde hvad der blev sagt så ville tyskerne ikke blande sig i danske anliggender. (Jakob Heuseler, Faktalink, Besættelsen 1940- 45, februar 2015).

Hvis man snakker om besættelsen af Danmark så kan man ikke undgå at snakke om modstandsbevægelsen og hvordan det påvirkede besættelsen og hvordan det påvirkede modstandsfolkenes liv. Det var de færreste af danskerne som var en del af modstandsbevægelsen, de fleste danskere prøvede bare på at leve deres liv ligesom før.

De danskere som var med i modstandsbevægelsen, tog en chance med deres liv på spil for at kæmpe for deres land og kæmpe imod besættelsesmagten, og det kan man i hvert fald godt sige at det påvirkede deres liv enormt meget og deres pårørendes liv også.

Det kan man se i bogen ”Befriet – Efter 5 års besættelse”, bogen er en samling af øjenvidneskildringer fra befrielsesdagene fra modstandsfolk. Sigurd Weber, som var sabotøren af landets bedst bevogtede skib – den tyske mineudlægger Linz, fortæller om befrielsedagene. ”Vort land er frit igen.

Færdig med flere sabotager, og chancen for at blive taget af tyskerne er forbi. Friheden, denne skønne frihed” (Harly Foged, Befriet – Efter 5 års besættelse, side 45, spalte 1, linje 23-26).

Her kommer det til udtryk hvor stor en lettelse det var da krigen var ovre, og hvor meget det betød for modstandsfolkene at de kunne holde op med at være sabotører og at de kunne komme tilbage til deres normale liv.

Da han siger ”Færdig med flere sabotager, og chance for at blive taget af tyskerne er forbi” det viser, at modstandsfolkene egentlig ikke rigtig havde lyst til at gøre det som de gjorde, men de følte, at de havde et ansvar til at kæmpe for deres land.