Indledning
D. 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland. Endvidere blev Danmarks regering sat for et ultimatum der lød sådan; at de kunne overgive sig til tyskerne, eller fortsætte med at kæmpe mod en større besætning.

Danmark valgte at danne mindre modstandsgrupper, som gik i kamp, for at skabe et frit Danmark. Krigen vil blive husket for den store forfølgelse og mord på befolkningen, og jeg har derfor valgt at arbejde med emnet ”modstandsbevægelsen”.

Hvad var baggrunden for den stærke nationale følelse, og hvordan påvirkede modstandsbevægelsen den enkelte modstandsmand og hele Danmarks rolle under 2. verdenskrig?

Jeg vil på baggrund af ovenstående redegøre for de vigtigste omstændigheder ved besættelsestiden i Danmark med fokus på den voksende modstand mod tyskerne.

I forlængelse af den, vil jeg lave en præsentation af Morten Nielsen, samt lave en komparativ lyrikanalyse af to digte fra Nielsens digtsamling ”Krigere uden Vaaben”.

Herefter vil jeg vurdere og perspektivere diverse konsekvenser, den danske modstandskamp havde for den enkelte modstandsmand, hvor jeg her vil inddrage dokumentarfilmen ”Modstandskampens sidste vidner”

hvori Jørgen Kieler deltager. Til sidst vil jeg lave en kildekritisk analyse af modstandsmanden Christian U. Hansens afskedsbrev til sine forældre.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Redegørelse 3
Modstandsmand Christian U. Hansens afskedsbrev til sine forældre 5
Krigere uden Vaaben 1943 - Morten Nielsen 6
Vurdering af konsekvenser for den enkelte modstandsmand 9
Litteraturliste 10

Uddrag
Christian U. Hansen var en del af modstandsgruppen ”Holger Danske”, og startede sit arbejde i 1942, hvor han i vinteren blev en del af ”Dansk Samling

og gik derefter i gang med at arbejde for det nationalistiske parti, hvor han kom i kontakt med forstanderen.

Hansen var med til planlægning og udførelsen af den første våbenmodtagelse i Danmark. Oveni det var han også med til andet illegalt arbejde, som presse, sabotage, organisering og kurer og likvideringer.

Christian U. Hansen skrev ved siden af sit sabotagearbejde, flere illegale blade, men hans væsentligste indsats i modstandskampen blev hans organisering af modtagergrupper i Nordjylland.

Han blev senere i 1944 henrettet i Ryvangen med syv andre modstandsmænd, hvor en tysk dommer idømte dem dødsstraf for deres modstandsarbejde. Her skrev Christian U.

Hansen et afskedsbrev til sine forældre før hans død, hvor han indledte brevet med lyden af den geværsalve, der få timer senere skulle fuldbyrde tyskernes dødsdom over ham. Ikke desto mindre vidner han i sit afskedsbrev om en stærk kristen tro.

Brevet er skrevet d. 23. juni 1944 tre timer før Christian U. Hansens henrettelse, og brevet er skrevet til hans familie, hvilket består i hans Mor og Far

og søskende; Lis, hans og Bent, hvor formålet med brevet var at fortælle sin familie, at der ikke var noget at bekymre sig om. Ligeledes det at han tager let på døden

og dermed ikke har nogen frygt for det. Han bibeholder en rolig tone, og har accepteret døden samt hans henrettelse.

Yderligere er brevet blevet skrevet samtidig, og derfor også en del mere troværdigt, da der ikke kunne have været glemt noget. Man kan på denne baggrund fortolke kilden som troværdig, da formålet med kilden var at skrive en sidste hilsen til modtageren

uden nogen form for objektiv information, og desuden er kilden også en førstehåndskilde. Brevet har dermed også en subjektiv tendens da brevet er personligt, og man kan som tidligere nævnt fortolke baggrundshistorien for begivenheden troværdig

da han sætter tillægsord på. Christian U. Hansen vælger at skrive kilden som han gør, da han prøver at fortælle modtageren, at der ikke sker noget dårligt i og med hans død.

Brevet skal fortolkes som en form for fortrøstning, og han søger på den måde at påvirke familiens adfærd på det positive punkt.

Ligeledes er Hansens formål med kilden helt enkelt at videresende en besked til Bent, og håbe på, at han en dag ville blive som Hansen selv og dermed skabe et dansk og kristeligt hjem.9