Indledning
De store skader efter 2. verdenskrig har efterladt en del spor i Danmark, både på naturen, men også på mennesker.

Var danskerne egentlig de store helte i sidste ende eller var de lige så modbydelige ved mennesker som tyskerne havde været mod resten af verden.

Kunne tyskerne overleve i de tæt befolkede koncentrationslejre, og kunne de alle sammen blive forsørget i rimelige mængder og var der lægehjælp nok til alle, så folk ikke døde af sygdomme.

Der blev sendt cirka 2500 tyske soldater til Danmark for at fjerne de 1,5-2 millioner miner der er blevet plantet af dem ved den danske vestkyst.

Se om der er nogle sammenligninger mellem tyskerne måde og holde fangerne i koncentrationslejrene på modsat til danskernes metoder.

Hvilket ligger til grund for min problemformulering.

Hvordan lever Danmark op til menneskerettighederne efter 2. Verdenskrig?

Indholdsfortegnelse
1. Indledning og problemformulering 3
2. Metodeafsnit 4
3. Redegørelse 5
4. Analyse 6
5. Vurdering, diskussion og perspektivering 8
6. Konklusion 9
7. Litteraturliste 10

Uddrag
Jeg vil gerne ind og kigge på tiden i Danmark efter anden. Verdenskrig (1940-1945) som sluttede den 5.maj 1945 hvor Danmark blev befriet af de britiske tropper.

Det var en stor betydningsfuld dag for danskerne og en stor befrielse efter de havde været under besættelse i fem år af tyskerne, der var en kæmpe folkejubel og der var fest i gaderne, da de britiske tropper kørte gennem Danmark efter befrielsen. Jeg vil uddybe i hvordan det var at leve som en tysk soldat efter Danmarks befrielsen i 1945.

Både dem der skulle blive i Danmark for at rydde millioner af miner som var en livsfarlig opgave, men også dem der kom i koncentrationslejre rundt omkring i Danmark og se på deres levevilkår og hvordan de blev behandlet i forhold til de menneskerettigheder, der blev lavet umiddelbart efter krigens afslutning.

Jeg vil kigge på det store antal af sårede og døde mennesker under mineryddelsen af vestkysten.

Hvis de unge soldater forsøgte at flygte eller sige de overordnede soldater imod, fik de enten tæsk med pinde eller knytnæver og i værst fald blev de bare dræbt.

Jeg vil og kigge på de forskellige koncentrationslejre, men specielt den største i Danmark som lå i Oksbøl hvor der var cirka 35.000 tyskere fangede.

Jeg skal kigge meget på hvordan Danmark har behandlet tyskerne i forhold til menneskerettighedserklæringen som blev erklæret af FN i 1948 altså få år efter krigen og hvordan anden verdenskrig har haft en betydning på at der skulle laves en direkte menneskerettighedserklæringen, grundet de voldsomme hændelser der har været både mod tyskerne, men også de resterende lande som var fangede i de tyske koncentrationslejre.

Der skal ses fra både tyskernes og danskernes side i den her voldsomme tid og hvilke følelser der har været i spil, da de grusomme ting er gjort mod mennesker som en selv, men at man har kæmpet for sin nationalitet og ikke sin egen holdninger.

Hvis de tyske mennesker i koncentrationslejrene ikke gjorde som der blev sagt ville det bare få konsekvenser i sidste ende, så de var nødt til at blive gjort hvad der blev sagt.

Jeg skal ind og kigge på om der overhovedet var pladsen til de her mange flygtninge i koncentrationslejrene, og om der var nok midler til rådighed som mad og lægehjælp og om der overhovedet var store muligheder for at kunne overleve i Danmarks koncentrationslejre.